Trivsel

Titel
Dato
Tema
Type

Positive emotioner

Skal vi have det godt før vi lærer noget? Ja, mener forskerne. Blandt andet fordi trivsel åbner os, gør os mere sociale, gør os bedre til at være og gør…

Trivsel
Artikel

Mindfulness

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel mental tilstand kendetegnet af fuld tilstedeværelse…

Trivsel
Artikel