Trivsel

Titel
Dato
Tema
Type

”Selv om det var åbenlyst, at mine forældre drak, spurgte lærerne aldrig, hvordan det stod til. Det ville jeg ønske, de havde gjort”

Børn, som oplever alvorlig sygdom i familien, misbrugsproblemer eller mister en forælder, har brug for voksne støttepersoner omkring sig. Men disse børn kan være svære at få øje på i…

Trivsel
Artikel

Læring i et positivt psykologisk perspektiv

Læring er et svært tilgængeligt begreb, som kan betyde mange forskellige ting, alt afhængigt af hvorfra begrebet betragtes. I dette interview beskriver Hans Henrik Knoop, hvordan læringsbegrebet kan forstås i…

Læringsmiljø
Video

Det professionelle kram

Lægger du mærke til børn, som ikke har det godt? Og hvis du gør, siger du så noget til dem eller giver dem et kram? Måske tænker du, at du…

Trivsel
Artikel

Børn, natur og læring

Institutionaliseringen af barndommen er øget næsten eksponentielt siden 1970’erne. Børnene er for alvor kommet ”ind at sidde”. Det præger deres udvikling og læring. I stedet for at lære af livet,…

Trivsel
Artikel

Altruisme

Altruisme (uegennyttighed) er ofte en nødvendig forudsætning for at et fællesskab fungerer. I denne artikel kan du blive klogere på hvad altruisme er for en størrelse, og læse om hvordan…

Trivsel
Artikel

Mening

Mening i tilværelsen forbindes som regel med oplevelser af at høre til, have noget at se frem til, eller betyde noget afgørende for nogen. At opleve højere mening i tilværelsen…

Trivsel
Artikel

Engagement

Hvis man kun måtte vælge en enkelt tilstand at være i hele livet, ville det kloge valg måske være en tilstand af helhjertet engagement – altså en kombineret oplevelse af…

Trivsel
Artikel

Vækst – i læring og kreativitet

Vækst er et helt grundlæggende træk ved verden. Universet vokser, dets alder vokser, livet vokser frem gennem milliarder års evolution og mennesker vokser fysisk og psykisk. Alt muligt vokser, og…

Trivsel
Artikel

Mindfulness meditation

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel, mental tilstand, der er kendetegnet af…

Trivsel
Artikel

Konflikthåndtering

Konflikter mellem mennesker kan være noget af det mest opslidende overhovedet, hvis ikke de håndteres ordentligt. Man kan skelne mellem tre typer sociale konflikter: Sproglige konflikter (pseudokonflikter) Konflikter vedr. hvordan…

Trivsel
Artikel