Særlige behov

Titel
Dato
Tema
Type

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret

Findes der børn der er særligt sensitive? Hvordan kan fagfolk og forældre støtte de sensitive børn i en sund udvikling? Nej og Ja. Selvfølgelig findes der børn der er sensitive,…

Særlige behov
Artikel

Sådan spotter du højt begavede børn

Med skolereformen skal alle børn udvikle deres potentialer mest muligt – også de højt begavede. Bliver de højt begavede børn ikke udfordret, kan de fremstå som dovne, besværlige eller indadvendte…

Særlige behov
Artikel

Bliv klogere på de “kloge”

Igennem de sidste 10 år er politikere, skoleledere, PPR’er, psykologer, lærere og forældre blevet mere bevidste om, at høj begavelse både rummer en række styrker og udfordringer – for barnet…

Særlige behov
Artikel

Didaktionslæring

Udfordringerne i de moderne institutioner er mange. Inklusionsarbejdet, herunder skabelsen af differentierede læringsmiljøer, er et godt og velkendt eksempel på en højaktuel og kompleks udfordring. Denne artikel giver et bud…

Særlige behov
Artikel

ADHD og inklusion

ADHD er blevet et begreb, vi alle bruger og mange kender en person med ADHD-diagnosen. Men hvad er ADHD egentlig? I denne artikel vil vi give en kort introduktion til…

Særlige behov
Artikel

Inklusion og neuropædagogik

Dette opslag anskuer inklusionsbegrebet fra en kombination af neurovidenskabelig tænkning og relationsorienteret pædagogik. Opslaget argumenterer for: At inklusionstænkning ikke kun kan baseres på socialt orienterede teorier. At viden om hjernens…

Særlige behov
Artikel

Læringsstile

Læringsstile har i de sidste år været meget oppe i debatten om folkeskolen. Mange skoler har haft kurser i læringsstile og der er blevet et øget fokus på, hvordan det…

Særlige behov
Artikel