Særlige behov

Titel
Dato
Tema
Type

Arbejd med ordblindhed i klassen – 3 gode aktiviteter

Ordblindhed
Artikel

Ord skaber virkelighed

Når kategoriseringer bliver den dominerende fortælling For at forstå den verden vi lever i, er vi nødt til at inddele den i kategorier. Men det er uhensigtsmæssigt, hvis kategorierne ender…

Særlige behov
Artikel

Inklusion med succes

Udgangspunktet for en inkluderende tankegang er, at elevens omgivelser kan være med til at bevæge sig væk fra at handicappe den udfordrede elev med opstilling af normsæt, der er umiddelbart uopnåelige…

Særlige behov
Artikel

Turbo- og intensive læringsforløb

Turbo- og intensive læringsforløb er ofte målrettet elever i læringsvanskeligheder. I denne artikel bliver du klogere på, hvad intensive læringsforløb er, hvilken effekt de har, og hvordan arbejdet med elevens…

Ordblindhed
Artikel

Undervisning af ordblinde nytter

Inspiration til læse- og staveundervisning for ordblinde For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde. At lære om bogstavernes lyde, og hvordan de kan sættes…

Ordblindhed
Artikel

Brug Ordblindetesten med omtanke

I begyndelsen af 2015 lancerede Undervisningsministeriet Ordblindetesten, der blev stillet frit til rådighed for alle skoler i Danmark. Rigtig mange har taget testen til sig og anvender den til diagnosticering…

Ordblindhed
Artikel

Da Carl fik en livline

I en helt almindelig dansk skoleklasse gemmer der sig ofte to ordblinde børn. De bliver typisk opdaget for sent, og mange får alt for lidt hjælp. Det laver to entusiastiske…

Ordblindhed
Artikel

Om inklusion og “inklusionseftersynet”

Inklusion er et aktuelt emne i skoledebatten netop nu. I maj 2016 offentliggjorde Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling rapporten ”Inklusionseftersynet”. Det er en rapport, som både afdækker vigtige faktorer…

Særlige behov
Video

Tre myter om ADHD

Det kan af og til være snublende nemt at spotte symptomer på ADHD hos børn og unge. Den svære pædagogiske opgave opstår, når man skal øve sig i at gøre…

Særlige behov
Artikel

Analysér din egen undervisning med video

Mange skoler bruger video som pædagogisk redskab. Hør i dette interview den norske lektor i specialpædagogik, Sissel Holten, fortælle om, hvilke potentialer der kan være ved at bruge video som…

Læringsmiljø
Video