Pædagogiske tilgange

Titel
Dato
Tema
Type

’Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne lige så godt være dig.’

Eller dine elever! Som lærere skal vi skabe innovative læringsmiljøer, som gør eleverne stærke og kompetente, så de reelt kan være med til at forme fremtiden. Vi skal sørge for,…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Er æstetik en løftestang for læring?

Æstetiske læreprocesser og discipliner som drama, billedkunst, musik og dans er blevet klemt i en snæver læringsdagsorden. Nu er æstetiske læreprocesser i stigende grad på vej ind i varmen. Med…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Eleven som forsker

Med tilgangen ”eleven som forsker” vil vi udvide handlefeltet for elevinddragelse i skoleudviklingsarbejder. Vi ønsker at vise, hvordan skolens ledere og lærere i praksis giver eleverne indflydelse på forhold i eget…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Inddrag elevernes perspektiv

Elevperspektiver – hvorfor, hvad og hvordan? Inddrag elevernes perspektiv. Giv dem indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv. Det lyder som gode og relevante intentioner. Men hvad er elevperspektiver egentlig,…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Styr på dine styrker?

Vi indeholder alle sammen det, der skal til for at vi trives og vokser i vores arbejdsliv. Et af de vigtigste bidrag til dette er bevidstheden om egne og andres…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Styrkebaseret pædagogik

På basis af positiv psykologi er det denne artikels formål at skitsere en forståelse af de sociale relationers betydning for læring. Først præsenteres centrale elementer i teorigrundlaget, hvorefter flowtænkningen og…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Anerkendelse

Anerkendelse er et begreb, som har vundet stort indpas i pædagogikken. Og anerkendelse er en vigtig faktor for børns positive udvikling. DEFENITION Anerkendelse er et begreb, der har vundet frem…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Præstationer, udbytte og resultater

I pædagogik og ledelse kan man grundlæggende skelne mellem to forskellige typer præstationer/udbytte/resultater: De der handler om at leve op til ydre fastlagte standarder (fx at lære at læse, skrive,…

Pædagogiske tilgange
Artikel