Motivation

Titel
Dato
Tema
Type

Poetry slam er lyrik i øjenhøjde

Digte er kedelige og svære. Sådan opleves mødet med lyrik i skolen for mange elever. Men sådan behøver det ikke at være. Da en 9. klasse i Aarhus fik besøg…

Aktiv undervisning
Artikel

Alle kan lære matematik

Matematikopgaver kan løses, uden at eleven forstår det hele. Hvis eleven kan genkende elementer i en matematikopgave og huske, hvordan fremgangsmåden var sidst, han løste en lignende opgave, eller hvis…

Motivation
Artikel

Motivér dine elever

Det er en af de allerstørste udfordringer i skolen: Hvordan motiverer man børn og unge, så de får mest muligt ud af deres skoletid? Nicolai Moltke-Leth er en af landets…

Motivation
Video

Forholdet mellem hjerne og kreativitet

I dette interview sættes Jørgen Lyhne på den svære opgave, at forklare og beskrive, hvad kreativitet kan være. Vi har spurgt ham, om han vil sætte denne viden i relation…

Læringsmiljø
Video

Gør din naturfagsundervisning elevstyret

En naturfagsundervisning, der fokuserer på centrale naturfaglige problemstillinger, og baserer sig på elevernes egne undersøgelser og eksperimenter, øger elevernes interesse for naturfag. OM METODEN Inquiry Based Science Education (IBSE) er…

Motivation
Artikel

Den motiverende samtale

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der er udviklet af psykologer til at skabe afklaring og motivation i forhold til ændring af adfærd. INDLEDNING Inklusion i skolen, barnets reform,…

Læringsmiljø
Artikel

Bring elevens læringsstil i centrum

Ved at bringe elevens læringsstil i centrum, kan du som lærer skabe et læringsrum, der øger elevernes motivation og indlæring. DUNN OG DUNN STARTEDE I 60’erne De fleste har en…

Motivation
Artikel

Leg

Alle 5.500 nulevende pattedyrarters unger leger – som tydelig indikation af, at man ikke ville lære nok, hvis ikke man legede meget. Og hvem kender nogen, som klager, når arbejdet…

Læringsmiljø
Artikel

Motivation

Når elever oplever succes i skolen, har vi at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt. HVAD ER MOTIVATION? Motivation er et begreb,…

Motivation
Artikel