Mediering

Titel
Dato
Tema
Type

Har vi en skole, som drenge trives i?

Drenge sakker bagud rent fagligt i forhold til piger. Drenge bliver bedømt hårdere til eksamen. De får dårligere karakterer og er efterhånden i undertal på de videregående uddannelser. Det giver anledning…

Mediering
Artikel

Mediated Learning Experience

Megen forskning peger på, at kvaliteten af det pædagogiske relationsarbejde er væsentligt i forhold til elevernes trivsel og læringsudbytte. Med metoden Mediated Learning Experience giver konsulent og terapeut, Kis Østergaard,…

Mediering
Video

Talent for at træne

Hvis elever skal blive dygtige til naturvidenskab, så skal de træne, og det er i sig selv et talent at være god til at træne. Det mener, Nynne Afzelius, som…

Mediering
Artikel

Mediated Learning Experience

Med teorien og metoden Mediated Learning Experience, giver denne artikel et bud på, hvordan lærere og pædagoger kan understøtte barnets læring på et kombineret neuropsykologisk og socialpsykologisk grundlag. At være…

Mediering
Artikel

Undervisningsassistenter og Mediated Learning Experience

I denne artikel vil vi med begrebet feedback og metoden Mediated Learning Experience søge at sætte en teoretisk ramme omkring de positive resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter. Vi…

Mediering
Artikel

Undervisningsdifferentiering og Mediated Learning Experience

Artiklen anskuer undervisningsdifferentiering som et bredt og kulturelt begreb, der udgør det grundlæggende princip for al undervisning. Artiklen argumenterer for at: Undervisningsdifferentiering er indlejret i en kulturspecifik kontekst, hvor flere…

Mediering
Artikel