Læringsteorier og -metoder

Titel
Dato
Tema
Type

Læreprocesser

Artiklen indeholder en oversigt over, hvordan læreprocesser kan forstås i psykologisk perspektiv. Grundlæggende kan man skelne mellem fire forskellige former for læreprocesser, som her er ordnet efter stigende kompleksitetsgrad. NÅR…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Hjernebaserede læringsprincipper

Hjernen er udviklet til at fungere på bestemte måder, og man bliver nødt til at respektere dette, hvis man vil lykkes fuldt ud i pædagogikken og på arbejdspladsen. Dette er…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Positiv psykologi

Positiv Psykologi er en gren af psykologien, der er særligt fokuseret på dét, der fungerer godt for mennesker. Man skelner mellem fire overordnede områder af viden inden for Positiv Psykologi:…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Habituering – få elevens opmærksomhed

Denne artikel giver en teoretisk forklaring på, hvordan du som underviser kan skabe endnu mere opmærksomhed hos dine elever. HVAD ER HABITUERING? Habituering er den mest primitive form for læreproces….

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Expeditionary learning

Expeditionary learning har som navnet antyder at gøre med en rejse, ikke en rejse i fysisk forstand, men en læringsmæssig rejse. BEGREBSDEFINITION Expeditionary Learning (EL) er en oplevelsesbaseret undervisnings- og…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Theory U

Theory U er en model, som visualiserer individuelle (individ-i-organisationer) og kollektive organisatoriske læringsprocesser i det nuværende verdensbillede og er målrettet en systemisk fremtidsvision. Essensen i teorien er det dybe niveau…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Læring

HVAD ER LÆRING? Læring kan biopsykologisk defineres som processer, hvorved der dannes nye, neurale mønstre i hjernen/kroppen og/eller allerede etablerede mønstre forstærkes eller svækkes. Læring kan psykologisk defineres som processer,…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Kultur

BEBGREBSDEFINITION Kultur er ikke nemt at definere ensidigt grundet mange forskellige vinkler på begrebet og mange forskellige definitioner. Ikke desto mindre kan man nå frem til følgende operative og neutrale…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Casebaseret undervisning

Casebaseret undervisning tager afsæt i virkelige hændelser, som eleverne kan relatere til. Det gør undervisningen konkret og virkelighedsnær. BEGREBSDEFINITION Metoden handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Intelligens og talent

Begrebet intelligens refererer til den traditionelle forståelse af, at en person har talent for noget, er god til noget, eller har let ved at lære noget bestemt. En populær intelligensteori…

Læringsteorier og -metoder
Artikel