Læringsteorier og -metoder

Titel
Dato
Tema
Type

Professionelle læringsfællesskaber i skolen

Nøgleordene i et professionelt læringsfællesskab er refleksion, samarbejde og en undersøgende tilgang til egen og andres praksis. At opnå et professionelt læringsfællesskab kræver både opbakning hos skolens professionelle, forankring på…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Elevens motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller

Elever skal have lyst til at lære noget. Men deres motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Hvad er flow?

– og lærer vi mere, når vi er i flow? Flow er et centralt begreb i den positive psykologi, men bruges bredt i mange sammenhænge, fx inden for idrætten, musikken…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Bevidst målrettet træning

Om at fremme et udviklende mindset frem for et fastlåst mindset Bevidst målrettet træning er en kendt praksis blandt eksempelvis professionelle musikere og sportsudøver, og metoden kan også være inspirerende i forhold…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Sådan sikrer du en god prøve i engelsk

Har du elever, der er nervøse for prøven i engelsk? Elever, der er usikre på, om de kan tale i fem minutter uden afbrydelse? Eller har du måske elever, der…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Gør dine elever til strategiske sprogbrugere

Der er en forventning om, at elever i alle sprogfag arbejder med kommunikations- og sproglæringsstrategier og derigennem forholder sig til deres egne kommunikative evner og deres egen sprogtilegnelsesproces. Artiklen ser…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Scenariebaseret undervisning

Budskabet i denne artikel er tredelt: Først og fremmest må undervisning i skolen være tidssvarende, dvs. leve op til de krav nutidens og fremtidens samfund stiller til os som mennesker….

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Videnskabsteori – relevant i skolens naturfagsundervisning?

I videnskabsteorien stiller man spørgsmål som: Hvad er naturvidenskab? Hvor sikker er vores viden om verden? Hvordan udvikler denne viden sig over tid? Findes der én eller flere metoder som…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Konstruktivisme – en teoretisk (og praktisk) tilgang til læring

Når vi taler om konstruktivisme i et skoleperspektiv, er konstruktivisme en læringsteori, der mener at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev. Læring forudsætter en aktiv proces, hvor viden…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) – handler om at sætte fokus på det der virker, og undersøge hvad der får det til at virke. Appreciative Inquiry er en organisationsudviklingsteori, der bygger på…

Læringsteorier og -metoder
Artikel