Læringsmiljø

Titel
Dato
Tema
Type

Magt når den bruges positivt

Denne artikel handler om, hvordan du som underviser og læringsleder kan anvende din magt til at skabe gode læringsmiljøer for dine elever. HVAD ER MAGT? Magt eller magtudøvelse er handlinger,…

Læringsmiljø
Artikel

Kreativitet

Mennesker lærer mere effektivt, og bliver ofte mere socialt ansvarlige, når de har mulighed for at arbejde med meningsfulde projekter, og i den betydning altså kan være “kreative”. Men hvordan…

Læringsmiljø
Artikel

Ekskursion

I nogle sammenhænge beskrives ekskursioner ofte som “sodavandsbesøg”, men en veltilrettelagt ekskursion kan virke befordrende for læring. BEGREBSDEFINITION En ekskursion er en studietur, som har til hensigt at præsentere deltagerne for…

Læringsmiljø
Artikel

Livslang læring

Undersøgelser viser, at hjernebarken kan stimuleres gennem hele livet, og at mennesket dermed har biologiske forudsætninger for livslang læring. Forsøg viser for eksempel, at hvis man anbringer rotter i et…

Læringsmiljø
Artikel

Interesse og motivation

LÆRINGSMILJØET ER AFGØRENDE FOR MOTIVATIONEN Elever, som er interesseret i et bestemt emne, udviser større opmærksomhed, arbejder mere vedholdende, føler større glæde og lærer mere end elever, der ikke har…

Læringsmiljø
Artikel

Leg

Alle 5.500 nulevende pattedyrarters unger leger – som tydelig indikation af, at man ikke ville lære nok, hvis ikke man legede meget. Og hvem kender nogen, som klager, når arbejdet…

Læringsmiljø
Artikel