Fysisk læringsmiljø

Titel
Dato
Tema
Type

Inddrag brugerne aktivt når skolen skal have nye rum

Lærere og pædagoger skal være en aktiv del af designprocessen, når skoler skal have nye rum og indretninger. Det mener Bodil Bøjer, der er i gang med en erhvervs-Ph.d. om…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Klasserummets indretning har stor betydning for elevernes adfærd

Nogle af de problemer, vi oplever i klasserummet, fx uro, kan skyldes rummets indretning. Rammerne for undervisningen har nemlig stor betydning for elevernes adfærd og for, hvordan undervisningen kan struktureres…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Skab et roligt arbejdsmiljø med nudging

Et roligt arbejdsmiljø i klassen hænger meget sammen med, hvordan rummet inviterer børnene til at bevæge sig og agere. Tre simple greb af typen nudgning har givet gode resultater i…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Naturfag i skolegården og i arkitekturen

Nogle skoler udnytter bevidst fællesarealerne ude og inde som inspiration i naturfag og matematik. I denne artikel præsenterer vi nogle eksempler på utraditionelle objekter, som kan indgå i en ”naturfagspark”…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Udeskolens didaktik

Udeskolen rummer store muligheder for læring. Karen Barfod samler her grundtanker om udeskolens didaktik. Artiklen er hentet fra udeskole.dk FOLKESKOLENS MANGE MÅL Oftest vil der være flere mål i en…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Fremtidens skolearkitektur – seks designgreb

Danmark investerer store summer i skoleombygninger, skolerenoveringer og opførelser af helt nye skoler. I dette opslag giver forfatteren et bud på, hvordan skoler kan arbejde med de fysiske rammer. Hans…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Fleksibel indretning og brug af skolens rum

Arbejdet med forskningsprojektet Arkitektur, pædagogik og sundhed (APOS) har tydeliggjort, at skolen stadig befinder sig i et vadested imellem tidligere tiders mere traditionelle undervisningstænkning og en mere mangfoldig og differentieret…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Læringsaktiviteter og de fysiske rum

Mange folkeskoler er gennem de sidste 10 år blevet om- eller nybygget og mange skolerenoveringer er på vej. Men det kan gøres på mange måder. Skolens organisering, udformning og pædagogiske…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Læring og skolens fysiske rammer

Når man taler om sammenhænge mellem læring og den materialitet som skaber det fysiske læringsrum, anvendes der ofte flere betegnelser – eksempelvis arkitektur, fysiske omgivelser/faciliteter, artefakter eller fysiske rammer. Alle…

Fysisk læringsmiljø
Artikel