Brug billedbøger i engelsk

Dato 09/05-2018

Forfattere Karoline Søgaard, Merete Olsen og Susanne Karen Jacobsen

Når undervisningen i engelsk er rykket ned til 1. klasse, er det vigtigt, at eleverne lærer gennem leg og fortællinger, og at de hurtigt får succesoplevelser med det nye sprog. Autentiske engelske billedbøger kan netop dette, og mere til. I artiklen bliver du klogere på, hvorfor autentiske billedbøger bidrager til sproglæringen i engelsk i indskolingen. Og du får idéer til, hvordan du kan bruge billedbøgerne i din undervisning.

Det lyder umiddelbart underligt, at billedbøger skrevet med det formål at underholde og ikke specifikt målrettet danske elever, der møder det engelske sprog for første gang, skulle være et oplagt valg af materiale i begynderundervisningen. Men der er faktisk en række grunde til, at de autentiske billedbøger er et godt valg.

Netop fordi billedbøger er skrevet for at underholde unge læsere, har de ofte en stærk fortælling og fængende billeder, som kan fange opmærksomheden – også hos børn uden engelsk som modersmål. Herudover ved vi, at børn forstår, oplever og tilegner sig sprog og viden om verden gennem historier og fortællinger. De fleste børn har fået læst højt af billedbøger derhjemme og i børnehaven, og det giver god mening at låne strukturen fra en rutine, som eleverne kender i forvejen (Birketveit og Williams, 2013).

Det betyder også, at læreren lettere kan fastholde brugen af engelsk som klasseværelsessprog. Dette kan være en udfordring, men af stor betydning for elevernes sprogtilegnelse. Her fungerer højtlæsning rigtig godt, da de fleste elever allerede har klare forventninger til, hvad der skal foregå. Eleven kan få en succesoplevelse, der kan være grundlæggende for lysten til at lære sprog – ’Jeg kan forstå en bog, der er skrevet på engelsk!’ (Ghosn, 2013).

Når man bruger billedbøger i begynderundervisningen, får eleverne adgang til engelsksproget børnekultur, og herved integrerer man helt naturligt fagets kulturelle dimension.

HVORFOR ARBEJDE MED BILLEDBØGER I BEGYNDERUNDERVISNINGEN?


Boks 1.1 fra Let’s get started

HVORDAN VÆLGES BILLEDBØGER TIL BEGYNDERUNDERVISNINGEN?

Men hvad er det så, man skal kigge efter, når man vælger bøger? I vores bog Let’s Get Started – engelsk i indskolingen med billedbøger peger vi på en række kriterier, som læreren kan anvende i udvælgelsesprocessen, fx:

  • Kender eleverne historien i forvejen?
  • Er det nemt at forudsige handlingsforløbet?
  • Understøtter billederne tekstens indhold?
  • Er indholdet genkendelig for eleverne? – og går der ord igen, som de allerede har arbejdet med?
  • Er sætningsstrukturen simpel eller kompleks?

Det er ikke nødvendigt, at eleverne forstår alle ordene i historien, så længe de forstår det centrale budskab. Snarere vil man fokusere på nogle enkelte chunks og ordforråd inden for et bestemt semantisk felt. I billedbogen ’Monkey Puzzle’, som indgår i et af vores undervisningsforløb, er det fx ordforråd, som handler om dyr, farver og kendetegn ved dyr samt chunk’en ’The [monkey/ parrot/ elephant] has got/ hasn’t got [a beak/ brown fur/ grey skin], som eleverne skal arbejde med.

Som udgangspunkt er en billedbog velegnet til begynderundervisningen, når den har en tydelig handling med illustrationer, som stemmer overens med dét, der foregår i teksten. Denne sammenhæng mellem tekst og billede hjælper eleverne med at forstå fortællingen, også selvom de ikke forstår alle ordene.

HVORDAN TILRETTELÆGGES UNDERVISNING MED BILLEDBØGER?

En vigtig del af arbejdet med at inddrage billedbøger i begynderundervisningen, hvis eleverne skal få succesoplevelser, handler om den måde, læreren stilladserer elevernes forståelse af teksten på.

Det er klart, at der er et stykke vej fra tekstens indhold til elevernes forståelse af den, og her er det læreren, som skal hjælpe med at bygge bro. Indimellem vil denne brobygning eventuelt kunne foretages ved at noget af samtalen foregår på dansk. Det kan fx være en samtale om, hvad eleverne tror, historien handler om, hvorfor en karakter i historien handler som han/ hun gør, eller hvad der mon sker på næste side. At denne snak foregår på dansk, er ikke problematisk i sig selv. Eleverne har ikke nødvendigvis sproglige ressourcer til at udtrykke mere komplekse tanker omkring bogens indhold eller til at genfortælle handlingsforløbet, men dansk kan sammen med engelsk fungere som støtte.

I bogen lægger vi op til, at undervisningen organiseres i før-, under- og efter-læsningsaktiviteter. Dette skal sikre, at eleverne er klædt på til at forstå historien, at de lytter aktivt, mens historien læses højt, og at der sker en efterbearbejdning, som understøtter både elevernes forståelse af historien samt deres tilegnelse af centrale chunks og ordforråd. Aktiviteterne i bogen er beskrevet på en måde, så de kan bruges med mange forskellige billedbøger, ikke kun med de fem, vi har beskrevet.

FØR-, UNDER- OG EFTER-LÆSNINGSAKTIVITETER

I før-læsningsfasen er der fokus på mundtligt arbejde, hvor eleverne skal lytte og opbygge en forståelse for teksten, emnet og det ordforråd, som indgår. Et eksempel på en før-læsningsaktivitet kunne være, at eleverne inden læsning af historien Christmas Wombat arbejder med kendskab til, hvordan wombatten lever, hvad den spiser, og hvor den kommer fra. Her kan inddrages billeder af wombatten i naturlige omgivelser og kigges på kort over Australien. En anden oplagt før-læsningsaktivitet er at kigge på bogens illustrationer og forside og lade eleverne gætte på, hvad de tror, historien handler om.

Under-læsningsaktiviteter skal sikre, at eleverne er aktive, mens historien læses højt. Læreren kan benytte en dialogisk tilgang og stille spørgsmål til teksten undervejs, men der kan også planlægges aktiviteter, som sikrer, at alle elever er aktive, fx ved at tildele eleverne roller og støtte dem i at sige bestemte karakterers replikker eller ved at rejse sig, når deres karakter optræder i historien. Under-læsningsaktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i forløbets læringsmål. Hvilke færdigheder er der fokus på? I arbejdet med bogen Voices in the Park, hvor den samme historie fortælles set fra fire forskellige perspektiver, skal eleverne i fællesskab med læreren skrive historien set fra et femte perspektiv.

Efter-læsningsaktiviteterne giver mulighed for at arbejde indgående med sproget og med at skabe nye vinkler og perspektiver på historierne gennem små tekster og rollespil. I forløbet med bogen Eat Your Peas, hvor pigen Daisy spiser aftensmad med sin mor, skal eleverne afslutningsvis lave et lille rollespil, hvor de fortæller om, hvad de kan lide og ikke kan lide. Her er der fokus på mundtlige færdigheder.

HVORDAN INDDRAGES BILLEDBØGER I PLANLÆGNINGEN?

Arbejdet med billedbøger kan fungere på flere måder. For nogle lærere vil det fungere godt at opbygge hele forløb med en billedbog som omdrejningspunkt, men billedbøger kan også fint fungere som supplement til de undervisningsmaterialer, som klassen allerede arbejder med. Så vil det være oplagt, at finde en billedbog, som har samme tema, som et konkret forløb, for at vise eleverne, at sproget kan bruges til noget – fx til at fortælle en god historie. CFU’erne har en række forskellige billedbøger, som kan lånes. Det er ikke nødvendigt at have bøgerne i klassesæt, men det kan være sjovt at finde bøger, som fås som ’Big Books’. Til nogle billedbøger findes også realia, som kan købes eller lånes. Da det kan være lidt mere tidskrævende at forberede undervisning med billedbøger første gang, man gør det, kan man samarbejde med sit team og forberede materialer til en enkelt bog ad gangen, som så kan bruges på skift af lærerne i teamet. Vi lover, at tiden er givet godt ud, for autentiske billedbøger skaber stor motivation og glæde hos både elever og lærere.

LET’S GET STARTED

Artiklen er baseret på bogen Let’s Get Started – engelsk i indskolingen med billedbøger, som udkom på Samfundslitteratur i slutningen af 2017. Bogen giver en indføring i den teoretiske baggrund for at inddrage billedbøger i sprogundervisningen, redegør for den nyeste viden om undervisning af ’young learners’ (5-12-årige elever) og viser gennem fem eksemplariske undervisningsforløb, som tager afsæt i fem engelsksprogede billedbøger, hvordan teori og forskningsbaseret viden kan omsættes til konkret praksis. Bogens tre forfattere, Susanne Karen Jacobsen, Merete Olsen og Karoline Søgaard, er ansat som undervisere i engelsk ved læreruddannelse, og har alle tre en særlig interesse i, og erfaring med, begynderundervisning i engelsk i skolens yngste klasser.

HVIS DU HAR LYST TIL AT LÆSE MERE