Artikler

Titel
Dato
Tema
Type

Theory U

Theory U er en model, som visualiserer individuelle (individ-i-organisationer) og kollektive organisatoriske læringsprocesser i det nuværende verdensbillede og er målrettet en systemisk fremtidsvision. Essensen i teorien er det dybe niveau…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Læring

HVAD ER LÆRING? Læring kan biopsykologisk defineres som processer, hvorved der dannes nye, neurale mønstre i hjernen/kroppen og/eller allerede etablerede mønstre forstærkes eller svækkes. Læring kan psykologisk defineres som processer,…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Kultur

BEBGREBSDEFINITION Kultur er ikke nemt at definere ensidigt grundet mange forskellige vinkler på begrebet og mange forskellige definitioner. Ikke desto mindre kan man nå frem til følgende operative og neutrale…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Casebaseret undervisning

Casebaseret undervisning tager afsæt i virkelige hændelser, som eleverne kan relatere til. Det gør undervisningen konkret og virkelighedsnær. BEGREBSDEFINITION Metoden handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Intelligens og talent

Begrebet intelligens refererer til den traditionelle forståelse af, at en person har talent for noget, er god til noget, eller har let ved at lære noget bestemt. En populær intelligensteori…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Mindfulness

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel mental tilstand kendetegnet af fuld tilstedeværelse…

Trivsel
Artikel

Motivation

Når elever oplever succes i skolen, har vi at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt. HVAD ER MOTIVATION? Motivation er et begreb,…

Motivation
Artikel

Aktionsforskning

Aktionsforskning er en handlingsrettet forskningsmetode, der baserer sig på et aktivt samarbejde mellem praktikere og professionelle forskere. BEBGREBSDEFINITION Samarbejdet mellem forskerne og praktikerne går ud på at skabe et fælles…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Situeret læring – om hvordan elever lærer af hinanden

Denne artikel handler om hvordan du som underviser kan understøtte dine elevers læring ved at tilbyde dem flere gode læringsfællesskaber. BEGREBSDEFINITION Situeret læring rummer både et kognitivt og socialt aspekt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel