Artikler

Titel
Dato
Tema
Type

Spil i undervisningen

Kan spil  bruges som et didaktisk værktøj? Thorkild Hanghøj giver her sit bud på, hvordan spil kan indgå i undervisningen på en meningsfuld måde. DER SKAL VÆRE NOGET PÅ SPIL…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Skoleskak gavner elevernes læring

Skoleskak kan gøre matematikundervisningen sjovere, og der er god dokumentation for, at elever der spiller skoleskak, får en bedre talforståelse og generelt øger deres færdigheder i matematik. Læs artiklen og få…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Klasse- og læringsledelse

Med lærerrollen følger et stort ansvar for at gøre sit bedste for at skabe et godt læringsmiljø for alle – uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. I dette opslag giver…

Ledelse
Artikel

LP-modellen som metode til kulturforandring i skolen

LP-modellen kan bruges som redskab til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø ved at styrke læreres og pædagogers analytiske evner i forhold til de problemer, de oplever i mødet med…

Læringsmiljø
Artikel

Faglig læsning

Få konkrete eksempler til hvordan du i dit lærerteam kan samarbejde om at lære eleverne at læse fagtekster. LÆRERNES FORSKELLIGE ROLLER Baggrunden for vores fokus på faglig læsning er en…

Læsning
Artikel

Altruisme

Altruisme (uegennyttighed) er ofte en nødvendig forudsætning for at et fællesskab fungerer. I denne artikel kan du blive klogere på hvad altruisme er for en størrelse, og læse om hvordan…

Trivsel
Artikel

Fleksibel indretning og brug af skolens rum

Arbejdet med forskningsprojektet Arkitektur, pædagogik og sundhed (APOS) har tydeliggjort, at skolen stadig befinder sig i et vadested imellem tidligere tiders mere traditionelle undervisningstænkning og en mere mangfoldig og differentieret…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Læringsaktiviteter og de fysiske rum

Mange folkeskoler er gennem de sidste 10 år blevet om- eller nybygget og mange skolerenoveringer er på vej. Men det kan gøres på mange måder. Skolens organisering, udformning og pædagogiske…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Brug de uformelle læringsmiljøer

Uformelle læringsmiljøer har en masse at byde på i forhold til skolen. Museer, zoologiske haver, virksomheder m.fl. repræsenterer en guldgrube af faglig viden samtidig med at eleverne kan se og røre…

Læringsmiljø
Artikel

Mening

Mening i tilværelsen forbindes som regel med oplevelser af at høre til, have noget at se frem til, eller betyde noget afgørende for nogen. At opleve højere mening i tilværelsen…

Trivsel
Artikel