Artikler

Titel
Dato
Tema
Type

Mediated Learning Experience

Med teorien og metoden Mediated Learning Experience, giver denne artikel et bud på, hvordan lærere og pædagoger kan understøtte barnets læring på et kombineret neuropsykologisk og socialpsykologisk grundlag. At være…

Mediering
Artikel

ADHD og inklusion

ADHD er blevet et begreb, vi alle bruger og mange kender en person med ADHD-diagnosen. Men hvad er ADHD egentlig? I denne artikel vil vi give en kort introduktion til…

Særlige behov
Artikel

Undervisningsassistenter og Mediated Learning Experience

I denne artikel vil vi med begrebet feedback og metoden Mediated Learning Experience søge at sætte en teoretisk ramme omkring de positive resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter. Vi…

Mediering
Artikel

Undervisningsdifferentiering og Mediated Learning Experience

Artiklen anskuer undervisningsdifferentiering som et bredt og kulturelt begreb, der udgør det grundlæggende princip for al undervisning. Artiklen argumenterer for at: Undervisningsdifferentiering er indlejret i en kulturspecifik kontekst, hvor flere…

Mediering
Artikel

Inklusion og neuropædagogik

Dette opslag anskuer inklusionsbegrebet fra en kombination af neurovidenskabelig tænkning og relationsorienteret pædagogik. Opslaget argumenterer for: At inklusionstænkning ikke kun kan baseres på socialt orienterede teorier. At viden om hjernens…

Særlige behov
Artikel

Gør din naturfagsundervisning elevstyret

En naturfagsundervisning, der fokuserer på centrale naturfaglige problemstillinger, og baserer sig på elevernes egne undersøgelser og eksperimenter, øger elevernes interesse for naturfag. OM METODEN Inquiry Based Science Education (IBSE) er…

Motivation
Artikel

Den motiverende samtale

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der er udviklet af psykologer til at skabe afklaring og motivation i forhold til ændring af adfærd. INDLEDNING Inklusion i skolen, barnets reform,…

Læringsmiljø
Artikel

Konstruktivisme – en teoretisk (og praktisk) tilgang til læring

Når vi taler om konstruktivisme i et skoleperspektiv, er konstruktivisme en læringsteori, der mener at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev. Læring forudsætter en aktiv proces, hvor viden…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Fremtidens skolearkitektur – seks designgreb

Danmark investerer store summer i skoleombygninger, skolerenoveringer og opførelser af helt nye skoler. I dette opslag giver forfatteren et bud på, hvordan skoler kan arbejde med de fysiske rammer. Hans…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Computerspil i undervisningen

Computerspil er motiverende for eleverne, og kan inddrages i folkeskolens undervisning på utallige måder. Her får du et konkret eksempel på, hvordan du inddrager computerspil og samtidig opfylder Fælles Mål. OPFYLDELSE…

Spil og leg i undervisningen
Artikel