Ansvarlighed

Dato 11/01-2011

Forfatter Hans Henrik Knoop

Ansvarlighed kan reguleres ved lov, men ansvarlighed kommer indefra og er en af grundstenene i sociale relationer.

DEFINITION

Man kan skelne mellem formel ansvarlighed (i forhold til skrevne love/jura) og uformel ansvarlighed (i forhold til uskrevne love/etik og moral). Formel ansvarlighed defineres i et demokrati af politiske flertalsbeslutninger. Uformel ansvarlighed defineres af forventninger baseret på sociale konventioner eller anden form for uskreven forventning.

En person vil typisk være mest tilbøjelig til at påtage sig ansvar for noget, hvis vedkommende selv har haft indflydelse herpå. Med inspiration fra forfatteren Jesper Juul kan vi sige, at først når man føler sig set, hørt og taget alvorligt, kan man indgå kreativt og fleksibelt i et fællesskab.

ANSVARLIGHED I FORHOLD TIL AT BESKYTTE RAMMER

Danmark har på mange områder levevilkår i verdensklasse, og dermed er der både meget at beskytte og meget at udvikle videre ud fra. Danmark har således den højeste økonomiske lighed i verden, noget nær den mest antiautoritære kultur (hvis dansk opdragelse lykkes, hører børnene ikke efter), meget høj social tillid (også til politikere), meget lav korruption, korte afstande mellem mennesker, massiv Internet-opkobling samt et meget højt velfærdsniveau, der sikrer alle gratis adgang til kvalitetspædagogik og kvalitetsbehandling i tilfælde af sygdom.

En type ansvarlighed knytter sig til det, at passe på, hvad man har fået overleveret af de tidligere generationer. Og det er ikke blot sur pligt, der her er tale om. Livsglæde er i væsentlig grad en funktion af accept af det givne, dvs. af de givne livsvilkår. Det er formodentlig forklaringen på, at man i undersøgelser har fundet, at højreorienterede (der er mere tilbøjelige til at acceptere samfundet som det er) er lykkeligere end venstreorienterede (der er mere tilbøjelige til at ville lave om på samfundet i sin nuværende form). Men dette er kun en del af historien.

ANSVARLIGE BRUD PÅ RAMMER

Kreativitet er per definition udtryk for brud på rammer – tilmed per definition mere eller mindre uforudsete brud på rammer. Og kreativitet kan som bekendt både anvendes til konstruktive og destruktive formål – såsom opfindelsen af atomkraft og atomvåben.

At kunne være kreativ er udtryk for, at man har frihed til at være original, og hvis et samfund ikke skal splintres af alle de nye opfindelser frie mennesker kan tænkes at gøre, kræves der ansvarlighed i forhold til det skabte. Frihed under ansvar er også her et ledende ideal og, komplementært til ovenstående, kan man forvente, at kreative mennesker har mange glæder, som ikke-kreative må undvære.

Samlet set kan ansvarlighed således forventes at give livsglæde ad tre kanaler: ved at tage aktivt ansvar for at bevare det bevaringsværdige, ved at tage ansvar for resultaterne af ens kreativitet, og ved at opleve øget mening i tilværelsen gennem det at føle sig ansvarlig, og dermed betydningsfuld, i en større social sammenhæng.

EKSEMPEL

Ved at lade skoleelever tage aktivt del i skolens liv og undervisningens tilrettelæggelse vil man oftest kunne forvente en højere grad af ansvarlighed, mindre mobning og mindre hærværk – for der er ikke mange, der har lyst til at ødelægge noget, de selv har været med til at bygge op.

Omvendt vil elever ofte handle uansvarligt, og uden dårlig samvittighed, hvis de ikke oplever at have indflydelse på omstændighederne.

UDSAGN SOM INDIKERER SOCIAL ANSVARLIGHED

  • Vi udviser ansvarlighed i forhold til hinandens velbefindende i hverdagen
  • Vi har tilstrækkelig fælles arbejdsetik
  • Vi accepterer de krav, jeg stiller til dem i undervisningen, som legitime
  • Vi oplever, at det er til gensidig fordel at hjælpe hinanden
  • Vi udviser positiv konkurrenceånd i hverdagen (så alle vinder ved at være med)
  • Vi er gode til at skabe socialt sammenhold i hverdagen (uden at det går ud over nogen)

REFERENCER

  • Gardner, H. (ed) (2005). Responsibility at Work. Jossey-Bass.