Alle kan lære matematik

Dato 03/01-2018

Forfatter Lone Fredensborg

Matematikopgaver kan løses, uden at eleven forstår det hele. Hvis eleven kan genkende elementer i en matematikopgave og huske, hvordan fremgangsmåden var sidst, han løste en lignende opgave, eller hvis han kan slå op, hvordan stykket kan løses, så kan forståelsen komme senere.

“Find den formel som gælder, sæt de tal ind du kender, regn. Opgaven er løst”

”Du behøver ikke at forstå det – gør det!” siger matematiklærer Susanne Damm til de elever, hun træner matematik med. Hun har undervist i matematik i mange år og har skrevet Matematikhåndbogen, som er en opslagsbog i matematik. Susanne Damm arbejder ud fra devisen: ”Alle kan lære matematik, det er bare ikke alle der ved, de kan.”

Nogle elever går i stå med matematik, fordi de tror, at de skal forstå det hele for at løse en matematikopgave. ”Eleven skal have det redskab, at hvis han ikke kan løse opgaven, så ved han, hvor han kan finde de oplysninger, der gør, at han kan,” forklarer Susanne Damm. “Hvis han fx skal finde arealet af en cirkel, så behøver han ikke at forstå formlen. Hvis han kan slå formlen op og sætte de tal ind, han kender, så har han stort set løst opgaven. Resten er lommeregnerarbejde. Jeg plejer at sige: Find den formel som gælder, sæt de tal ind du kender, regn. Opgaven er løst.”

Ofte kommer forståelsen senere. Når eleven selv slår tingene op, og dermed løser opgaven, forøges hans selvtillid i forhold til matematik. Han erfarer, at han selv kan. Det giver eleven et kæmpe boost og mod på at forsøge selv en anden gang.

Find alle de ingredienser, du skal bruge, rør rundt og ud kommer svaret

GIV MATEMATIKKEN EN CHANCE

Matematikhåndbogen er en opslagsbog, som har det formål at give alle elever et redskab til at kunne hjælpe sig selv, når de skal løse en matematikopgave. Susanne Damm fremhæver, at hvis en elev skal lære matematik, så er den vigtigste forudsætning for, at det kan lykkes, at eleven har mod på at prøve. Hvis eleven er gået helt i stå i forhold til at lære matematik, skal man være opmærksom på de blokeringer, der kan være. Dette skal både lærere og forældre være opmærksomme på. Susanne Damm råder til, at man helt dropper de lange forklaringer for at få eleven til at forstå, og at man i stedet siger, at eleven skal se formler og regneregler lidt som en bageopskrift. Hvad har du? Find alle de ingredienser, du skal bruge, rør rundt og ud kommer svaret. Et andet godt råd, hun giver, er, at man skal stille spørgsmål i stedet for straks at forklare. Lad hellere eleven gætte en løsning, lyt til hvad han tænker. Ofte kan eleven godt selv, men er usikker.

DE BASALE FÆRDIGHEDER

Det er vigtigt, at eleven opbygger nogle basale færdigheder i matematik, så de er helt på plads. Dette gælder også eleven, der har været gået i stå med matematik, og som skal starte igen. Uanset alder sætter Susanne Damm sine elever til at træne den lille tabel. Den skal sidde på rygraden, og ved at træne 5 minutter tre gange om ugen kan eleven flytte sig rigtig langt. Når han kan tabellerne, regner han hurtigere og mere sikkert.

”Tabeller bruges ikke kun til gange og division, de bruges også, når man forkorter brøker, og når man løser ligninger. Kan eleven ikke tabellerne, tror han, at ligninger er svære,” forklarer Susanne Damm. Hun giver selv eleverne en regnetabel med masser af gangestykker, som de skal regne på tid. ”Først regner eleven, så meget han kan nå på 5 minutter. Derefter gælder det om, at han forbedrer sin tid og når flere stykker på 5 minutter. Han har altså en konkurrence mod sig selv. For hver gang han når en hel række mere end udgangspunktet, skal der være en belønning.” Gennem gentagelse bliver de enkle gangestykker indøvet.

Du kan downloade og printe regnetabellen her.

“…i stedet for at undervise og hjælpe dem, som virkelig havde brug for det, blev jeg en levende opslagsbog.”

JEG GJORDE DET!

”Den, der varetager elevens arbejde med skemaet, kan med fordel bruge god gammeldags bolchepædagogik,” påpeger Susanne Damm. Belønningen kan være smileys, stempler eller små gaver, eller det kan være pligter, man slipper for. Det kan også være, at eleven får lov til noget – her er der frit spil, det skal blot være aftalt på forhånd og være noget, eleven bliver glad for.

Det at kunne den lille tabel ud og ind giver en sikkerhed og en basis, og så er det en helt konkret ting at give sig i kast med, hvor eleven i løbet af en kort periode får en oplevelse af at kunne mere matematik.

EN HÅNDBOG I MATEMATIK

Susanne Damm fortæller: ”Matematikhåndbogen kom til verden, fordi jeg syntes, at jeg brugte alt for megen tid på at formidle tidligere indlært stof. For eksempel svarede jeg meget ofte på spørgsmål som: Hvad er det nu en symmetriakse er? Hvad er formlen for arealet af en cirkel? Så i stedet for at undervise og hjælpe dem, som virkelig havde brug for det, blev jeg en levende opslagsbog. Eleverne lærte ikke meget af det, for de samme spørgsmål gentog sig.” Susanne Damm forklarer, at når eleverne selv har slået et ord eller et emne op, og fx både har set en tegning og læst om den, så sidder den fast, og de ved, hvor de skal finde den næste gang. Desuden oplever de den store og måske vigtigste sidegevinst, nemlig at erfare at de selv kan løse en opgave.

Matematikhåndbogen må anvendes til folkeskolens afgangsprøver. Bogen kan også bruges som undervisningsmateriale, hvis den suppleres med skriftlige opgaver og online-materiale. Susanne Damm underviser i og holder foredrag om matematik, hun afholder også matematik boot-camps, som er korte intensive matematikforløb. Se mere på www.susannedamm.dk.