Alle laver fejl

Tal med dine elever om fejl
Elevers fejl indeholder en vigtig kilde til at erkende ny viden. Der er derfor god grund til at fremelske en arbejdskultur, hvor fejl ses som et gode, man kan lære af, og ikke som noget, der for alt i verden skal undgås.

Print en plakat med 4 fejlsituationer, som vi alle oplever. Hæng den op i klassen – og tal med eleverne om, hvad hver af de fire tegninger fortæller om det at begå fejl.

Lad eleverne komme med eksempler på situationer, hvor de genkender fejltyperne. Måske kan I selv supplere med andre eksempler på, at fejl kan bruges positivt.

Download lærervejledning

Alle laver fejl

Download gratis plakat

Klik her for at hente plakaten. (Husk at printe i A3)

Se mere i samme tema

TEMA

Skab en sund fejlkultur

Tør dine elever lave fejl i matematik?
Det er menneskeligt at fejle – og fejl er faktisk et kæmpe potentiale for elevers læring – også i matematik.
 
Men hvordan skaber vi en kultur, hvor eleverne tør fejle – og hvor fejl er en kilde til læring? 
Og hvilken forskel gør det for elevernes motivation og læring i matematik?