Aktionslæring i skolen

Dato 22/11-2016

Forfatter Hanne Toft

Aktionslæring som strategi til skoleudvikling er en udbredt tilgang. Tilgangen søger at udvikle skolen og de professionelles kompetencer på en og samme tid – med det for øje, at skabe bedre lærings- og deltagelsesmuligheder for eleverne. I dette interview fortæller Hanne Toft om sine erfaringer og om de ting, hun oplever som særlige potentialer i aktionslæring.

HANNE TOFT SVARER BLANDT ANDET PÅ DISSE SPØRGSMÅL:

  • Hvordan kan man arbejde med aktionslæring i skolen?
  • Hvad er det man kan med aktionslæring, som man kun vanskeligt kan uden?
  • Hvornår er det særligt relevant at gøre brug af en aktionslæringstilgang?
  • Hvis man gerne vil i gang med aktionslæring, hvad kan man så gøre?

Se interviewet her, og bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde med aktionslæring i din pædagogiske praksis.

Hvad tænker du – ville en aktionslæringstilgang være en egnet strategi til at skabe øget inklusion i din kontekst?

HELE INTERVIEWET

AKTONSLÆRING – VIDEN, AKTION, REFLEKSION

DIALOG, REFLEKSION OG ÅBENHED

HVORFOR ARBEJDE MED AKTIONSLÆRING?

AKTIONSLÆRING GIVER ET FÆLLES SPROG

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING

Se også interviewet med Camilla Dyssegaard, som fortæller om inklusion og om inkluderende læringsmiljøer.