Sådan spotter du højt begavede børn

Med skolereformen skal alle børn udvikle deres potentialer mest muligt – også de højt begavede. Bliver de højt begavede børn ikke udfordret, kan de fremstå som dovne, besværlige eller indadvendte - på sigt kan det gå udover deres skolevaner.

Læs her om typiske træk og bliv klogere på, hvem de højt begavede børn er.

Højt begavede børn

Hvem er de?

Mange forveksler dygtige og flittige elever med højt begavede børn, men denne gruppe af børn er langt mere komplekse at spotte end de flittige og talentfulde. De flittige og talentfulde får gode karakterer, afleverer deres opgaver til tiden og har orden i tingene. De højt begavede børn kan have svært ved at få lavet lektier, glemmer bøger og udskyder afleveringerne. Denne adfærd kædes sjældent sammen med høj begavelse, hvilket resulterer i misforståelser og mistrivsel.

 

Skiller sig ud

Forskning viser, at højt begavede børn i perioder af deres liv er i mistrivsel. Det hænger gerne sammen med, at omgivelserne ikke forstår dem, og at de føler sig anderledes. En del af børnene kan udvikle angst og mange har få eller ingen venner. De søger kontakt med ældre og gerne voksne personer som lærere og pædagoger, da de ofte ikke har andre at gå til. Pigerne er for det meste ikke til pigefnidder, står uden for intriger og går sjældent op i make-up og modetøj.
Drengene spiller ofte ikke fodbold eller dyrker holdsport, da de her skal konkurrere indbyrdes på holdet. Deres behov for fairness og retfærdighed gør, at de tit, i eventuelle spilsituationer, kommer i konflikt med andre ift. uskrevne spilleregler og adfærd.
Både pigerne og drengene kan lide at fordybe sig i selvvalgte emner, har nicheinteresser, tænker hurtigere og anderledes end kammeraterne og falder hyppigt udenfor det sociale miljø i klassen.

 

Spot dem

Der sidder i snit en til to i hver klasse, som er højt begavet.
Ved du hvem det er?

  • Hvem i din klasse er ikke som de andre?
  • Er der én, der er mere nysgerrig, intens eller fylder mere end de andre?
  • Hvem har stor retfærdighedssans og kommenterer gerne fejl?
  • Måske er der en elev med avanceret humor, som twister begreber, argumenterer og stiller spørgsmål i stedet for at svare?
  • Hvem er forud for klassen i fx sprog, læsning eller matematik?

Hvis du er kommet i tanke om en eller flere elever, er der stor sandsynlighed for, at de er højt begavede!

 

Referencer

Silverman, L. (2013): 101 Giftedness, New York: Springer Publishment Company

Kokot, S. (2015): Help - Our child is gifted, South Africa: Radford House, 3. edit

Kyed, O. (2015): De Intelligente Børn, København: Akademisk Forlag, 2. udgave

Idsøe, E. (2014): Elever med akademisk talent i skolen, Oslo: Forlag Cappelen Damm

Idsøe, E. (2011): Våre Evnerike Barn, Oslo: Høyskoleforlaget

Publiceret 16. dec 2015 • Opdateret 5. jan 2017

Kommentar(er)

  • Christina 20. dec 2015

    God artikel, men lidt snæver i forhold til hvordan de skiller sig ud. En stor del af pigerne er så "dygtige" til at dække over deres talenter at der skal endnu mere fokus på at spotte dem. Som Silverman skriver i den bog der refereres til under artiklen, er det nødvendigt med specialiserende psykologer når vi taler elever med et intelligensniveau af 2, 3, 4 eller flere standardvariationer over normen, og at man skal være opmærksom på, at de fleste psykologer ikke kan vurdere behovet, da de typisk ikke har lært noget om så høje intelligensniveaer. Der sidder dog ikke 1-2 i hver klasse af dem hun skriver om, da vi taler ca 1 ud 50. Men et godt fokusområde at skrive om Birgitte, rigtig god point du har.

  •  
 

Kommenter denne side: