Mediated Learning Experience

Dato 25/11-2016

Forfatter Kis Østergaard

Megen forskning peger på, at kvaliteten af det pædagogiske relationsarbejde er væsentligt i forhold til elevernes trivsel og læringsudbytte. Med metoden Mediated Learning Experience giver konsulent og terapeut, Kis Østergaard, et konkret bud på, hvordan dette relationsarbejde kan forstås, og hvordan det kan praktiseres.

KIS ØSTERGAARD SVARER PÅ DISSE SPØRGSMÅL:

  • Hvad er Mediated Learning Experience?
  • Hvad vil det sige at mediere, og hvordan er det forskelligt fra at undervise?
  • Hvorfor er Mediated Learning Experience relevant – set i en inklusionsoptik?
  • Hvordan bruges Mediated Learning Experience i teamarbejdet?

Mediated Learning Experience er baseret på en kombination af neuropsykologi og socialpædagogik. I forhold til arbejdet med elevgrupper, som i stadig højere grad bærer præg af forskellighed, bliver viden om hjernen og om, hvordan man på basis af denne viden kan relatere sig til eleverne med henblik på at understøtte udviklingen af deres tænkning, relevant. Hør i interviewet Kis Østergaard fortælle om Mediated Learning Experience.

HELE INTERVIEWET


MEDIERET LÆRING


HVAD ER MEDIERING?


DIFFERENTIERING OG MÅL


MEDIERET LÆRING OG INKLUSION


TEAMETS BETYDNING FOR MEDIERING

Se også interviewet med Hanne Toft, som fortæller om aktionslæring i skolen.