Individuelle styrker

Dato 11/01-2011

Forfatter Hans Henrik Knoop

Individuelle styrker refererer inden for Positiv Psykologi ofte til kendetegn ved en person, som er særligt udviklede, særligt positivt fremtrædende, eller særligt perspektivrige at udnytte, fordi de angiver områder, hvor en person vil have særligt gode chancer for at kunne bidrage betydningsfuldt og/eller være succesfuld.

Man kan skelne mellem forskellige slags individuelle styrker hos en person. I psykologien skelner man ofte mellem:

– som forskellige udtryk for, hvad en person er god til.

MERE KREATIVITET OG HØJERE TRIVSEL

Ved at indrette miljøer på måder, der gør det muligt for personer at udfolde deres styrker, opnår man næsten altid en masse fordele. Fx kan man forvente mere læring, mere kreativitet, højere trivsel, mere ansvarlighed og mere loyalitet.

Dette fortæller også indirekte, at omgivelserne har afgørende betydning for, “hvor god” en person er, og at man derfor i princippet aldrig bør lade som om, individuelle styrker udelukkende er et individuelt anliggende.

AT FÅ DET BEDSTE FREM

Den sikreste og mest perspektivrige måde at lede en gruppe børn eller voksne på, er at bringe det bedste frem i dem – på måder så de understøtter og udfordrer hinanden positivt. Det samme gælde voksne. Som Peter Drucker har formuleret det: God ledelse er at samstemme medarbejdernes styrker og herunder forhindre, at deres svagheder står i vejen for noget.

I ARTIKLERNE HER KAN DU STUDERE DE FORSKELLIGE TYPER INDIVIDUELLE STYRKER NÆRMERE:

Personlighedstræk

Intelligens og talent

Læringsstile

Interesse og motivation