Giv nye andetsprogselever den bedste start

Dato 08/11-2016

Forfatter Mette-Maria Rydén

For nyankommne elever i modtageklasserne er der meget på spil: Eleverne kommer ind i et nyt miljø med mange nye klassekammerater, de har ikke meget dansk sprog, og de er ikke vant til den danske undervisningskultur. Derfor er det vigtigt at understøtte et trygt læringsmiljø, hvor eleverne kan give hinanden sproglig feedback, og hvor de anerkendes for alt det, de allerede kan.

LAD ELEVERNE TAGE HÅND OM DEN NYE ELEV

En af de store udfordringer ved undervisningen i dansk som andetsprog er det store spænd, der er i elevernes niveau samt det løbende optag af nye elever. Det er derfor hensigtsmæssigt, at alle eleverne inddrages i modtagelsen af en nye elev. Det giver læring for alle. Klassens elever kan inddrages på mange måder. Klassen kan fx have lavet en lille bog om skolen, hvor de med billeder og enkelte ord viser vigtige steder og personer. Læreren kan også have lavet små modtagelsesgrupper på 2-3 børn, der tager sig af den nyankomne elev og viser ham eller hende på plads. Deres opgaver skal være konkrete og håndgribelige. En gruppe har måske gjort elevens plads klar, en anden gruppe viser vej til næste time osv. En gruppe kan også have forberedt sig, så de ved lidt om det land, som den nye elev kommer fra.

Der sker en demokratisering af klasserummet, når de øvrige elever inddrages i velkomsten af en ny elev, og det er en god måde at få alle med på. Både de stille og/eller usikre, dem der ellers ofte trækker sig eller ikke kommer til orde. Og de fagligt og personligt stærke elever, lærer blandt andet at påtage sig andre roller og at inddrage perspektiver fra andre livsvilkår end deres egne.

SÅDAN UNDERSTØTTER DU ELEVENS SPROGLIGE UDVIKLING BEDST

Målet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at eleverne får et godt fundament for at kunne deltage i almenundervisningen. Når det kommer til at støtte en ny elev i at lære dansk, og senere at bygge bro fra elevernes hverdagssprog til fagsprog, er det godt at være bevidst om følgende:

SKAB TRYGHED GENNEM ELEVFEEDBACK

Modet til at kaste sig ud i det nye sprog kræver som nævnt, at eleverne føler sig trygge i klasserummet og i læringssituationen. Brug hele klassen som ressource i denne sammenhæng, fx ved at lære dem at give positiv feedback. Når eleverne lærer at skabe god kontakt til hinanden – eksempelvis ved at hilse på hinanden ved starten af en aktivitet samt at give hinanden ros og feedback – er det med til at skabe en god stemning i klassen. I kan eksempelvis have en liste med følgende ord hængende:

Mette-Maria Rydén er faglig konsulent og medforfatter til Fart på dansk, som er et undervisningsmateriale til elever med dansk som andetsprog.