Giv eleverne en god læsestart både i skole og hjem

Dato 17/07-2017

Forfatter Josephine Phiil

På første skoledag i første klasse, er det ikke bare de forventningsfulde elever du byder velkommen, også deres forældre skal inviteres inden for, så de, ligesom eleverne, kan blive guidet frem mod en god læsestart.

Et godt fif til en god læsestart er at invitere forældrene med ind i undervisningen, om ikke bogstavelig talt, så ved at lade dem forstå at I nu er sammen om den opgave det er at lære børnene at læse. At blive en sikker læser, der både afkoder og forstår det læste, er ikke noget, der magisk sker henne i skolen, det sker gennem hele barnets dag.

Allerede i 0. klasse introduceres børnene for bogstavets tre alfabeter: bogstavets navn, lyd og form. På første forældremøde er det en god idé at introducere forældrene for det samme og tydeliggøre, hvordan de hjemme kan støtte deres barn ved at have fokus på alle tre elementer.

Sådan kan forældrene støtte deres barns læsning

Forklar forældrene, at du i læseundervisningen bruger bogstavernes lyde fremfor navne. Inviter evt. forældrene til at deltage et par gange om ugen i skolens læsebånd. Hvis I ikke har det, kan I starte et morgenmodul eller to om ugen med Stjernestund, hvor alle børn læser med en voksen. Det kan organiseret sådan, at du som lærer har sørget for en kasse med bøger, og så sidder forældrene med deres barn og læser. På den måde hjælper du forældrene med to ting; dels at forældre og børn bruger bogstavernes lyde fremfor navne, og dels i at finde bøger i en passende sværhedsgrad.

Forklar forældrene, at du i læseundervisningen bruger bogstavernes lyde fremfor navne.

Inviter evt. forældrene til at deltage et par gange om ugen i skolens læsebånd. Hvis I ikke har det, kan I starte et morgenmodul eller to om ugen med Stjernestund, hvor alle børn læser med en voksen. Det kan organiseret sådan, at du som lærer har sørget for en kasse med bøger, og så sidder forældrene med deres barn og læser. På den måde hjælper du forældrene med to ting; dels at forældre og børn bruger bogstavernes lyde fremfor navne, og dels i at finde bøger i en passende sværhedsgrad.

Gennem hele indskolingen er det vigtigt at børnene hjemme og på skolen præsenteres for mange forskellige slags bøger. Det er en god idé at introducere børnene for mange forskellige genrer og typer af tekster og bøger.

De bøger, børnene læser selv, skal vælges med omhu, og skal passe til børnenes læsefaglige niveau. Med andre ord  skal barnet nogenlunde kunne læse en side selv, før det er en passende selvlæsningsbog. Giv forældrene den tommelfingerregel, at hvis barnet skal have hjælp til mere end to ord på én side, så er bogen for svær.

Vælg bøger ud fra børnenes interesse. Hvis kattens pleje er det mest sagliggørende, så vælg  en fagbog om det, og udvid evt. efterfølgende med at præsentere en skønlitterær bog, hvor der optræder en kat.

Sommetider sker det, at forældre glemmer, hvor stor en rolle, de spiller i deres børns læseudvikling. Derfor kan det være en god ide med en huskeseddel, med gode råd til læsning hjemme.

Gode råd om læsning

Sådan kan du støtte dit barns læseudvikling:

Når du læser højt for dit barn:

Når dit barn læser højt for dig:

Denne artikel er først blevet bragt i magasinet Vi læser fra foråret 2017.