Første skoledag i 0. klasse

Dato 29/07-2016

Forfatter Lone Gregersen

Denne artikel giver inspiration til, hvordan du og/eller dit team kan gribe første skoledag i 0. klasse an. Hvordan kommer man godt fra start og får skabt et grundlag for nogle gode rutiner?

Dette er blot én måde at gøre tingene på. Andre måder kan være absolut lige så gode, forudsat at de imødekommer de følgende overvejelser, som er:

Formålet med de enkelte øvelser er, at børnene begynder at lære at fortælle om sig selv, og at de lærer:

Det planlagte tidsforbrug på det hele er 2 timer.

FORBEREDELSE

Det er vigtigt at have de praktiske ting på plads for klasselæreren/teamet. For børnene er det blandt andet vigtigt, at de har deres eget sted. Bordene må gerne opstilles med front mod læreren, og børnene kan sidde to og to sammen. Denne dag er der sat to ekstra stole op, så forældrene sidder ved siden af børnene med de to børn imellem sig. Én forælder er indbudt til første skoledag. Eventuelt anden forælder er indbudt til anden skoledag. Overskydende forældre kan også sidde bagerst i klasseværelset.

MATERIALER

DET FØRSTE MØDE

Læreren møder forældre og børn uden for klassen. På nogle skoler er der fællessamling ved skolens flagstang, i gymnastiksalen eller andre steder. Fælles for de fleste arrangementer er dog, at læreren/lærerne på et tidspunkt går med sine elever til sit klasseværelse eller tilhørssted.

Ved klassen kan hvert barn eventuelt fra starten have sit navn ved sin knage.

Læreren/teamet står ved døren til klassen og siger velkommen og hilser på hvert par og giver barnet hans eller hendes badge eller navneskilt og fortæller, hvor de skal sidde, og hvor tasken skal stå (undgå mylder og kaos).

Når alle børn er på plads, fortæller læreren efter sin præsentation, hvad der skal ske resten af dagen:

AKTIVITET 1 (15 MIN.)

INSTRUKTION

Fortæl din makker:

I skiftes til at fortælle hinanden om hvert punkt.

Læreren gentager instruktionen og skriver den samtidig på tavlen. Tegn eventuelt en lille tegning ud for hvert punkt, så børnene også kan “læse” den.

EVALUERING

Fortæl børnene, hvad du lagde mærke til, at de var gode til.
Spørg eventuelt forældrene (husk dem på håndsoprækning), hvad de lagde mærke til.

AKTIVITET 2 (30 MIN.)

Læs en god fortælling højt

EVALUERING

Fortæl børnene, hvad du lagde mærke til, at de var gode til.
Spørg forældrene (Husk dem på håndsoprækning), hvad de lagde mærke til.

OVERGANGSFASE

Fortæl børn og forældre, hvordan de kommer ud af klasseværelset, hvornår der er pauser/frikvarterer, hvad de kan lave i frikvartererne o. lign. Fortæl også, hvor der er vand og toiletter o. lign.

Fortæl hvor og hvornår, I skal mødes igen. Tjek, at forældrene er helt sikre på, hvad næste fase er. Tjek, om I skal tilbage i klassen, eller om børnene skal tage deres tasker med i salen eller skolegården.

Sørg for, at forældrene er så sikre på forløbet, at de kan hjælpe deres børn med at komme roligt rundt på skolen.

AKTIVITET 3

Lege i salen/skolegården eller noget andet, hvor man rører sig.

AKTIVITET 4

Saml børnene. Tæt i en gruppe eller kreds. Forældre bagved.
Fortæl, hvad I har lavet i løbet af dagen, hvad børnene har lært, og hvad de var gode til.

Nu er timen til ende, og fra skole vi gå.
Hvad vi lærte herhenne, skal vi nok huske på.

Rigtig god skolestart!

……………………………………………………………………………………………………………………

Lone Gregersen udviklede i sin tid systemet Trin for trin. Hun udgav I 2014 bogen Lær børn at samarbejde 0. og 1. klasse (Akademsik Forlag).