Tone Nergård

Tone Nergård

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Naturfag, læringsstrategier og grundlæggende færdigheder

Begreberne læringsstrategier, læringsstile og mange intelligenser er “i vinden” i uddannelsessystemet i Norge. Her vil vi se på, hvordan en del af det, der ligger i begrebet læringsstrategier kan bruges…

Naturfag
Artikel