Tatiana Chemi

Tatiana Chemi

Tatiana Chemi er lektor i Pædagogisk og Organisatorisk Innovation ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Emner

  • Æstetiske processer
  • Kreativitet i skoler
  • Kunstbaseret coaching og facilitering
  • Udvikling af innovative læringslandskaber.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Kreativitet

Mennesker lærer mere effektivt, og bliver ofte mere socialt ansvarlige, når de har mulighed for at arbejde med meningsfulde projekter, og i den betydning altså kan være “kreative”. Men hvordan…

Læringsmiljø
Artikel

Mindfulness meditation

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel, mental tilstand, der er kendetegnet af…

Trivsel
Artikel

Innovation

Fantasi, kreativitet, innovation og entreprenørskab anvendes ofte i stærkt overlappende betydninger (se f.eks. Robinson 2001). Fantasi og kreativitet ses ofte som noget, der fortrinsvis handler om at få og bearbejde…

Karaktertræk
Artikel

Videnskabsteater

Videnskabsteater er en formidlingsplatform, hvor dramaturgiske virkemidler bruges til at formidle (typisk) naturvidenskabeligt indhold til et publikum uden naturvidenskabelig baggrund. UDDYBNING Videnskabsteatret er et hybridt teaterfænomen, som bygger på teatrets…

Undervisning
Artikel

Expeditionary learning

Expeditionary learning har som navnet antyder at gøre med en rejse, ikke en rejse i fysisk forstand, men en læringsmæssig rejse. BEGREBSDEFINITION Expeditionary Learning (EL) er en oplevelsesbaseret undervisnings- og…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Eventyr

Eventyr er en elsket og meget udbredt fortælleform, men hvor stammer eventyret fra? Hvad karakteriserer et eventyr? Hvordan kan eventyr anvendes i pædagogikken? BEGREBSDEFINITION Eventyr er en litterær genre, der…

Undervisning
Artikel

Originalitet

Originalitet stammer fra latin originem, som betyder oprindelse og henviser dermed til noget, der er oprindeligt og derfor aldrig før oplevet, imiteret eller kopieret. I almindelig sprogbrug er en original…

Karaktertræk
Artikel

Theory U

Theory U er en model, som visualiserer individuelle (individ-i-organisationer) og kollektive organisatoriske læringsprocesser i det nuværende verdensbillede og er målrettet en systemisk fremtidsvision. Essensen i teorien er det dybe niveau…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Kultur

BEBGREBSDEFINITION Kultur er ikke nemt at definere ensidigt grundet mange forskellige vinkler på begrebet og mange forskellige definitioner. Ikke desto mindre kan man nå frem til følgende operative og neutrale…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Mindfulness

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel mental tilstand kendetegnet af fuld tilstedeværelse…

Trivsel
Artikel