Stine Honoré

Stine Honoré

Stine Honoré er redaktør og konsulent hos forlaget Alinea. Tidligere kommunikationschef og specialist ved Universe Fonden/Kata Fonden.
Stine er uddannet cand.comm. fra RUC.

Emner:

  • Faglig formidling
  • Branding
  • Brugerinvolvering
  • Fundraising.

Kontakt
Telefon: +45 5152 4944
E-mail: [email protected]

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Naturfag i skolegården og i arkitekturen

Nogle skoler udnytter bevidst fællesarealerne ude og inde som inspiration i naturfag og matematik. I denne artikel præsenterer vi nogle eksempler på utraditionelle objekter, som kan indgå i en ”naturfagspark”…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Videnskabsteori – relevant i skolens naturfagsundervisning?

I videnskabsteorien stiller man spørgsmål som: Hvad er naturvidenskab? Hvor sikker er vores viden om verden? Hvordan udvikler denne viden sig over tid? Findes der én eller flere metoder som…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Naturfag, læringsstrategier og grundlæggende færdigheder

Begreberne læringsstrategier, læringsstile og mange intelligenser er “i vinden” i uddannelsessystemet i Norge. Her vil vi se på, hvordan en del af det, der ligger i begrebet læringsstrategier kan bruges…

Naturfag
Artikel

Læse, skrive og tale om naturvidenskabelige emner

Fokus på grundlæggende færdigheder inden for naturfag kan tjene som en hjælp til at gøre naturfaget mere relevant for elevernes hverdag og i deres rolle som samfundsborger. På den måde…

Naturfag
Artikel

Skoleskak gavner elevernes læring

Skoleskak kan gøre matematikundervisningen sjovere, og der er god dokumentation for, at elever der spiller skoleskak, får en bedre talforståelse og generelt øger deres færdigheder i matematik. Læs artiklen og få…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Læringsstile

Ved at bringe elevens læringsstil i centrum, kan du som lærer skabe et læringsrum, der øger elevernes motivation og indlæring. DUNN OG DUNN STARTEDE I 60’erne De fleste har en…

Læringsstile
Artikel