Sonja M. Mork

Sonja M. Mork

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Argumentation i naturfag

Argumentation er en af de vigtigste drivkræfter i naturvidenskabelig praksis og dermed et centralt kendetegn ved naturvidenskaben. Der er bred enighed om at skolens naturfag må fokusere på det, der…

Naturfag
Artikel