Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen

Centerchef for Center for medieret læring og inklusion (CEMELI). Ph.d.-studerende i didaktik og læring ved DPU, Aarhus Universitet.
Tidligere pædagogisk/psykologisk konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Faaborg – Midtfyn Kommune.
Medforfatter til bogen: Undervisningsdifferentiering i kontekst (Munkholm Forlag 2011).

Emner:

  • Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse
  • Anerkendende og relationsorienterede læringsmiljøer
  • Skoleudvikling og lærende organisationer
  • LP modellen

Kontakt
Telefon: + 45 55 34 38 01/+ 45 22 48 79 62
E-mail: [email protected]

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel

Mentalisering

Forskning peger på, at relationskompetence er en af de mest væsentlige kernekompetencer i det pædagogiske felt . At kunne etablere et varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret…

Sociale relationer
Artikel

Styrkebaseret pædagogik

På basis af positiv psykologi er det denne artikels formål at skitsere en forståelse af de sociale relationers betydning for læring. Først præsenteres centrale elementer i teorigrundlaget, hvorefter flowtænkningen og…

Psykologi
Artikel

Mediated Strategic Coaching

Metoden Mediated Learning Experience er udviklet af den israelske professor Reuven Feuerstein, og bruges til at understøtte børns læring, ofte i specialpædagogiske sammenhænge. I denne artikel gives et bud på,…

Ledelse
Artikel

Didaktionslæring

Udfordringerne i de moderne institutioner er mange. Inklusionsarbejdet, herunder skabelsen af differentierede læringsmiljøer, er et godt og velkendt eksempel på en højaktuel og kompleks udfordring. Denne artikel giver et bud…

Læringsstile
Artikel

Lederens coachingkompetencer, skoleudvikling og elevens læring

Denne artikel har fokus på coaching som en væsentlig faktor i udviklingen af lærerens kompetencer. Den ser på den sammenhæng, der er mellem coaching af lærerne og elevudbyttet. Artiklens fokus…

Coaching
Artikel

Mediated Learning Experience

Med teorien og metoden Mediated Learning Experience, giver denne artikel et bud på, hvordan lærere og pædagoger kan understøtte barnets læring på et kombineret neuropsykologisk og socialpsykologisk grundlag. At være…

Psykologi
Artikel

ADHD og inklusion

ADHD er blevet et begreb, vi alle bruger og mange kender en person med ADHD-diagnosen. Men hvad er ADHD egentlig? I denne artikel vil vi give en kort introduktion til…

Særlige behov
Artikel