Mette Brouw

Mette Brouw

Mette og Marie Brouw Jensen er begge 3.års lærerstuderende på VIA University College, campus Silkeborg. Begge har afsluttet hovedfaget dansk samt specialiseringsmodulerne: understøttende undervisning, vejleder i den inkluderende skole og specialpædagogik. Til sommer afslutter de begge linjefaget historie. Mette har tidligere været fastansat vikar på Brændgårdskolen i Herning med timer i bl.a. støttecenteret. Marie har i flere år arbejdet for Herning kommune som aflastningsperson for en dreng med Aspergers syndrom. I samarbejde har de udviklet materialet “Da mormor var lille”, som er et materiale til den understøttende undervisning i indskolingen med fokus på leg og bevægelse samt faglighed.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Bevægelse fremmer læring

Bevægelse i elevernes dagligdag styrker deres sociale kompetencer, trivsel, sundhed og motivation. Bevægelse og leg kan være med til at forbedre den mentale sundhed hos barnet samt medvirke til at…

Trivsel
Artikel