Anne Marie Marquardsen

Anne Marie Marquardsen

Ejer af konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION. Pædagogisk konsulent med PD i organisation og ledelse. Uddannet pædagog – bred erfaring inden for dagtilbudsområdet som pædagog, institutionsleder og konsulent. Censor for PA uddannelsen.

Forfatter til “Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog” (Dansk Psykologisk Forlag 2011) samt “Huset – dialogisk læsning i børnehave og skole” (Dansk Psykologisk Forlag 2013).

Emner
· Organisationsudvikling
· Pædagogisk udviklingsarbejde
· Dokumentation og evaluering
· Læringsmiljøer
· Sprogmiljøer i børnehøjde og i voksenhøjde
· Tidlig sprogtilegnelse
· Dialogisk læsning
· Medieret Læsning
· Brobygning

Kontakt
Anne Marie Marquardsen
Telefon: + 45 58 19 58 38
Telefon 2: + 45 21 91 22 82
E-mail: [email protected]

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel