Hvad er Flow? – og lærer vi mere, når vi er i flow?

Dato 11/01-2011

Forfatter Frans Ørsted Andersen

Flow er et centralt begreb i den positive psykologi. I pædagogisk sammenhæng har både skaberen af flow-teorien, Mihalyi Csikszentmihalyi, og flere andre forskere i læring, udvikling og uddannelse forbundet begrebet optimale læringsmiljøer med tilstedeværelsen af mange flow-oplevelser hos de lærende.

Photo by Hiva Sharifi

Flow-oplevelsen er i sig selv motiverende

OM FLOWBEGREBET

Flow er et centralt begreb i den positive psykologi. I pædagogisk sammenhæng har både skaberen af flow-teorien, Mihalyi Csikszentmihalyi, og flere andre forskere i læring, udvikling og uddannelse forbundet begrebet optimale læringsmiljøer med tilstedeværelsen af mange flow-oplevelser hos de lærende (Knoop & Lyhne, 2007; Ørsted Andersen, 2006).

LÆRINGSMILJØER OG FLOW

Optimale læringsmiljøer karakteriseres bl.a. ved, at eleverne opnår maksimal faglig læring og personlig trivsel. Flow-tilstanden kan netop medføre høje grader af både læring og trivsel. Mennesker, der er i flow, oplever at de i den aktuelle aktivitet er positivt fokuserede og fuldt koncentrerede. Flow-oplevelsen er i sig selv motiverende (Csikszentmihalyi, 1992).

Flow: flowoplevelse, optimaloplevelse; oprindelig kaldet autotelisk oplevelse, hvor aktiviteten bliver værdifuld i sig selv; harmonisk tilstand af fuld opmærksomhed om og engagement i en aktivitet; oplevelse af overensstemmelse mellem mål og handlemuligheder; kan tilstræbes viljemæssigt og opnås inden for alle livets områder, som fx arbejde, uddannelse, leg, samvær og musik. (Hansen m.fl.: Psykologisk-pædagogisk ordbog, 2006). Flow er først og fremmest et fænomenologisk begreb. Flow handler om en individuel oplevet mental tilstand. Men tilstanden har også kollektive og relationelle aspekter – såvel som den kan forklares ud fra en kognitions- eller neuropsykologisk vinkel. En leksikalsk definition på flow:

Flow-tilstanden er kendetegnet ved selvforglemmelse og positivt engagement i verden uden for én selv og dermed markeres grænsen også til mere meditative og religiøse sindstilstande eller til psykopatologiske fænomener som fx autisme.

TIDSFORNEMMELSEN FORSVINDER

Flow er således betegnelsen for en positiv mental tilstand, præget af koncentration, engagement og fordybelse. Når man er i flow er al opmærksomhed fokuseret og fastholdt på en bestemt aktivitet, i kortere eller længere tid, og tidsfornemmelsen forsvinder. Når det er sagt, skal det understreges, at der er tale om stor variation i oplevelsen af fænomenet, der kan forekomme i forbindelse med et utal af forskellige former for aktiviteter. (Ørsted Andersen, 2006).

Når man er i flow, lærer, husker og trives man bedre.

DU LÆRER BEDRE I FLOW-TILSTAND

Forelæsningen handler om forskningen i flow-teorien, flow-zoner og flowfremmende faktorer, der nu har en meget central plads inden for den positive psykologi.

På baggrund af definitionen på flow er fordelene umiddelbart indlysende. Når man er i flow, lærer, husker og trives man bedre. Indenfor det pædagogiske felt, har der udover førnævnte forståelse af flow i forhold til læring, fundet en omfattende anvendelse af flow-begrebet sted, både på det fagdidaktiske område, fx i idræt, og på det metodiske niveau, hvor fx ”SPAS”-metodikken fra Esbjerg kommune (”Spille på alle strenge”) beskæftiger sig med helt konkrete henvisninger til, hvorledes man kan forsøge at opnå flow i skolens hverdag.

Fælles for flow-aktiviteter er, at bevidstheden stiller skarpt på og fyldes af selve aktiviteten og oplevelsen, der forbindes hermed. I modsætning til den normale grundtilstand i psyken, der i følge Csikszentmihalyi kan beskrives som ”mildt psykisk kaos”, oplever vi i flow-situationer, at intentioner, følelser og tanker er i harmoni med hinanden.

FLOW-OPLEVELSE STYRKER SELVET

Flow kan, udover hvad der allerede er nævnt, være præget af en indsats på kanten af ens formåen, men alligevel også med en slags ”given slip”, der fx kan medføre ny indsigt, genopdagelse af glemte sindstilstande og erindringer, grænseoverskridende associationer, udsyn til nye horisonter, kreativ problemløsning og styrkelse af identiteten (Csikszentmihalyi, 1997).

Flow-oplevelser styrker selvet og flow-teorien har dermed også fundet anvendelse indenfor terapien, den kliniske psykologi og psykiatrien.

HVORDAN KOMMER MAN I FLOW?

Csikszentmihalyi og Knoop har sammen, på basis af flow-forskningen, opridset en række generelle faktorer, der kan være medvirkende til overordnet set at understøtte flow-evnen.

Disse faktorer er sammenfattet i nedenstående fem punkter, der bør gøre sig gældende, hvad enten man vil understøtte flow i skolen, på arbejdspladsen eller i fritiden:

 1. Opstilling af klare, konkrete og realistiske mål
 2. Feedback, dvs. løbende og relevant tilbagemelding om, hvordan man klarer sig
  (I nogle sammenhænge kan en sådan feedback være indbygget i aktiviteten, således at man så at sige kan evaluere selv. Det kender man fx fra mange hobbyer, spil og sportsgrene, men der kan selvfølgelig også være tale om ganske almindelige løbende samtaler med kammerater, kolleger, lærere, trænere osv. Meget forskning tyder på, at sådanne helt banale og traditionelle feedbacksystemer er meget effektive og værdifulde (Shernoff & Csikszentmihalyi, 2008).
 3. En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på den anden
  (Udfordringer og kompetencer, der matcher hinanden. For store udfordringer giver stress, for små giver kedsomhed).
 4. Fjernelse af distraherende faktorer
  (Skabe perioder med ro og utilgængelighed, så man – alene eller, hvis det er en gruppeaktivitet, sammen med de mennesker, man skal arbejde sammen med – uden afbrydelse kan koncentrere sig).
 5. Håndterlige, forståelige og præcise regler for arbejdet/aktiviteterne
  (Csikszentmihalyi 1997, 2005b; Knoop 2002)

ULEMPER VED FLOWTILSTANDE

Grænsen mellem flow-tilstande og mere negative mentale tilstande er ofte udflydende. Nogle oplever fx, at de let kan komme i flow, når de er i gang med et computerspil, men ved samtidig, at faren for, at de bliver afhængige af nøjagtig samme spil, lurer i baggrunden. Nogle computerspil, fx internet-poker og –casino er meget flow-genererende, men kan også i visse tilfælde ligefrem føre til ludomani.

Langvarige og vedvarende flow-tilstande, fx i forbindelse med intens konkurrence, kan også kamme over i udbrændthed og stress.

FILM OM FLOW

Frans Ørsted Andersen fortæller her, hvordan flowteorien kan bruges aktivt i folkeskolen, og hvordan det både betyder mindre stress og mindre kedsomhed blandt børnene.

Hør Csikszentmihalyi tale på TED: FLOW, the secret to happiness

REFERENCER