Aktivitet 2. Lydrette og ikke-lydrette ord

I denne aktivitet bliver eleverne opmærksomme på, at vi på dansk har mange ord med kun lydrette bogstaver, men også rigtig mange som ikke er lydrette. De skal selv finde eksempler på lydrette og ikke-lydrette ord. Derefter sætter de ord på, hvad de nu ved om ordblindhed.

 

Varighed: ca. 45 min

Materialer: Ark 2: Evaluering

 

1. Introduktion
Start timen med at tale om, hvad eleverne nu ved om at være ordblind. Se denne film om Freya, så eleverne kan få sat flere ord på, hvordan det føles at være ordblind.

Filmen varer 02:29 MIN. Se filmen her

Herefter kan I evt. kort vende de snakke, I havde sidste gang.

Fortæl, at de nu skal se på, hvorfor ordblinde har svært ved at læse og huske ord, og særligt komplicerede ord.

For at sætte fokus på, hvad det er, som mange ordblinde har svært ved, så kan du tage udgangspunkt i følgende oplæg:

 

2. Oplæg til snak med eleverne om lydrette og ikke-lydrette ord.
For at læse et ord skal man kende lydene for bogstaverne og vide, hvordan de lyder, når de sættes sammen.

Prøv at læse det her ord: Engagement.

Det er lidt svært, fordi mange af bogstaverne har anderledes og ukendte lyde, det er faktisk kun 2. stavelsen ‘ga’ som er lydret på dansk.”

Prøv at læse det her ord: Udviklingsbistand.

Det kan være lidt kompliceret at læse hele ordet. Men det er nemmere at læse end engagement, for i udviklingsbistand følger bogstaverne de regler, vi kender for, hvordan bogstaverne lyder.

Har I idéer til, hvordan man kan læse ordet udviklingsbistand?

Som regel lærer man at læse lydrette ord som det første. Se på forskellen mellem ordet SOL og ordet OST:

Ordet SOL er lydret, fordi alle bogstaverne lyder som de skrives i alfabetet, men ordet OST er ikke, fordi O lyder som ’å’ og T som et blødt ’d’, med lydskrift ser det sådan her ud: / åsd/.

 

3. Find lydrette og ikke-lydrette ord
Fortæl igen, at ordblinde har nemmest ved at læse lydrette ord.

Spørg eleverne om de kender andre ord, som er lydrette.

Skriv et par ord op på tavlen, og sæt derefter eleverne i gang med opgaven, hvor de parvis eller i små grupper selv skal lave lister med ord.

  • Liste 1: Find og skriv 5 lydrette ord på 1-3 stavelser
  • Liste 2: Find og skriv 5 ikke-lydrette ord på 1-3 stavelse

Ordene samles ind og skrives på tavlen eller Smart Board og gemmes. Listerne kan printes ud og hænges op i klassen.

 

4. Opsamling i klassen
Læs ordene op. Først alle de lydrette, derefter de ikke-lydrette.

Afslut timen ved at eleverne udfylder evalueringsarket, hvor eleverne to og to skriver, hvad de har lært om ordblindhed.

Mød Noah og bliv klogere på livet som ordblind

Video

Noah er kun 14 år, men han løser allerede ligninger og brøker på niveau med gymnasieelever og er den bedste til matematik på skolen. Når blyanten løser talproblemer, er han glad.

Hvad vil det sige at være ordblind?

Hvor mange er ordblinde?
Man ved, at der i dag sidder 1-2 elever i hver klasse, som har læsevanskeligheder eller er ordblinde. Disse elever kan gå med en følelse af at være anderledes helt op i voksenlivet. Ofte pga. af manglende viden fra omverdenen, om det at være ordblind.


Hvad skyldes ordblindhed?

Ordblindhed skyldes en brist i det fonologiske system i sprogcenteret i hjernen. Dette betyder, at ordblinde har markante vanskeligheder med at lære og at huske bogstavernes lyde samt at sætte disse lyde sammen til ord.


Hvad er særlig svært for ordblinde?

Ordblinde har særligt svært at læse eller stave ord med konsonantklynger,
fx ord som: stærk læses som særk, stor som sort og stærk som sæk, agurk som aguk, streng som seng, osv.