Undervisning

Titel
Dato
Tema
Type

Helhedsorienteret og digital skriftsprogsundervisning

De centrale spørgsmål i forbindelse med helhedsorienteret skriftsprogsarbejde og børnestavning er ofte: Men hvad lærer eleverne egentlig af det? Bliver eleverne bedre skrivere – og kan de blive bedre læsere…

Læremidler
Artikel

Første skoledag i 0. klasse

Denne artikel giver inspiration til, hvordan du og/eller dit team kan gribe første skoledag i 0. klasse an. Hvordan kommer man godt fra start og får skabt et grundlag for…

Undervisning
Artikel

Dannelse er ikke bare dannelse

I diskussionen af dannelse og folkeskolens rolle i forhold til barnets dannelse er prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettingen en af dem, der har markeret sig. Det gjorde han blandt andet…

Undervisning
Artikel

Innovation og entreprenørskab med FIRE-design

Der er kommet fokus på at uddanne børn og unge til at kunne indgå i innovation og entreprenørskab, både i skolen og senere i deres arbejdsliv. Innovation og entreprenørskab er…

Undervisning
Artikel

Gruppearbejde

BEBGREBSDEFINITION Gruppearbejde er en elevaktiverende, men også krævende arbejdsform. Selvom læreren er til stede, arbejder eleverne i høj grad på egen hånd, og derfor er det nødvendigt med både præcise…

Undervisning
Artikel

Etik – god undervisning

Denne artikel handler om, hvordan du som underviser kan blive endnu bedre til at reflektere over din undervisningspraksis. BEGREBSDEFINITION Etik (også kaldet moralfilosofi) relaterer sig ofte til, hvad der er…

Undervisning
Artikel

Demonstration

Demonstration er en udbredt undervisningsform, som i bedste fald involverer eleverne og øger læringen, fordi eleverne er aktivt lærende. Men der er også ulemper ved at anvende demonstration som undervisningsform, hvis…

Undervisning
Artikel

Videnskabsteater

Videnskabsteater er en formidlingsplatform, hvor dramaturgiske virkemidler bruges til at formidle (typisk) naturvidenskabeligt indhold til et publikum uden naturvidenskabelig baggrund. UDDYBNING Videnskabsteatret er et hybridt teaterfænomen, som bygger på teatrets…

Undervisning
Artikel

Eventyr

Eventyr er en elsket og meget udbredt fortælleform, men hvor stammer eventyret fra? Hvad karakteriserer et eventyr? Hvordan kan eventyr anvendes i pædagogikken? BEGREBSDEFINITION Eventyr er en litterær genre, der…

Undervisning
Artikel