Særlige behov

Titel
Dato
Tema
Type

Mulepose – persondata

Ordblindhed
Artikel

Mulepose – konkurrencebetingelser

Ordblindhed
Artikel

Ord skaber virkelighed

Når kategoriseringer bliver den dominerende fortælling For at forstå den verden vi lever i, er vi nødt til at inddele den i kategorier. Men det er uhensigtsmæssigt, hvis kategorierne ender…

Særlige behov
Artikel

Inklusion med succes

Udgangspunktet for en inkluderende tankegang er, at elevens omgivelser kan være med til at bevæge sig væk fra at handicappe den udfordrede elev med opstilling af normsæt, der er umiddelbart uopnåelige…

Særlige behov
Artikel

Turbo- og intensive læringsforløb

Turbo- og intensive læringsforløb er ofte målrettet elever i læringsvanskeligheder. I denne artikel bliver du klogere på, hvad intensive læringsforløb er, hvilken effekt de har og hvordan arbejdet med elevens…

Særlige behov
Artikel

Undervisning af ordblinde nytter

Inspiration til læse- og staveundervisning for ordblinde For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde. At lære om bogstavernes lyde, og hvordan de kan sættes…

Særlige behov
Artikel

Brug Ordblindetesten med omtanke

I begyndelsen af 2015 lancerede Undervisningsministeriet Ordblindetesten, der blev stillet frit til rådighed for alle skoler i Danmark. Rigtig mange har taget testen til sig og anvender den til diagnosticering…

Særlige behov
Artikel

Da Carl fik en livline

I en helt almindelig dansk skoleklasse gemmer der sig ofte to ordblinde børn. De bliver typisk opdaget for sent, og mange får alt for lidt hjælp. Det laver to entusiastiske…

Særlige behov
Artikel

Tre myter om ADHD

Det kan af og til være snublende nemt at spotte symptomer på ADHD hos børn og unge. Den svære pædagogiske opgave opstår, når man skal øve sig i at gøre…

Særlige behov
Artikel

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret

Findes der børn der er særligt sensitive? Hvordan kan fagfolk og forældre støtte de sensitive børn i en sund udvikling? Nej og Ja. Selvfølgelig findes der børn der er sensitive,…

Særlige behov
Artikel