Naturfag

Titel
Dato
Tema
Type

Kom godt i gang med den fællesfaglige naturfagsprøve

Den fælles naturfagsprøve var i år (2017) obligatorisk for eleverne i 9. klasserne på landets folkeskoler. Prøven omfatter fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Her følger nogle af de overvejelser, lærerne…

Naturfag
Artikel

Argumentation i naturfag

Argumentation er en af de vigtigste drivkræfter i naturvidenskabelig praksis og dermed et centralt kendetegn ved naturvidenskaben. Der er bred enighed om at skolens naturfag må fokusere på det, der…

Naturfag
Artikel

Naturfag, læringsstrategier og grundlæggende færdigheder

Begreberne læringsstrategier, læringsstile og mange intelligenser er “i vinden” i uddannelsessystemet i Norge. Her vil vi se på, hvordan en del af det, der ligger i begrebet læringsstrategier kan bruges…

Naturfag
Artikel

“Du ved ikke hvad du har forstået før du kan sætte ord på det”

Mikroopgaver er små skriveopgaver, der kan lægges ind i en normal undervisningstime. Øvelsen egner sig til naturfag. De små opgaver kræver minimal forberedelse, og behøver ikke tage mere end 5-10…

Naturfag
Artikel

Kan uformelle læremiljøer bruges som læremidler i naturfag?

Med udgangspunkt i et udviklingsarbejde om læremidler diskuteres, om et såkaldt ”uformelt læremiljø” som Danfoss Universe Oplevelsespark kan bruges som læremiddel i naturfag i folkeskolen. Artikel er bragt i UNGE…

Naturfag
Artikel

Læse, skrive og tale om naturvidenskabelige emner

Fokus på grundlæggende færdigheder inden for naturfag kan tjene som en hjælp til at gøre naturfaget mere relevant for elevernes hverdag og i deres rolle som samfundsborger. På den måde…

Naturfag
Artikel

Gør din naturfagsundervisning elevstyret

En naturfagsundervisning, der fokuserer på centrale naturfaglige problemstillinger, og baserer sig på elevernes egne undersøgelser og eksperimenter, øger elevernes interesse for naturfag. OM METODEN Inquiry Based Science Education (IBSE) er…

Naturfag
Artikel