Karaktertræk

Titel
Dato
Tema
Type

Robusthed – hvad betyder det, at være robust?

Robusthed er kommet på dagsordenen alle steder. Arbejdsgivere søger robuste medarbejdere, og i skolerne vil vi gerne gøre eleverne robuste og livsduelige. Robusthed er blevet et buzzword, men hvad betyder…

Karaktertræk
Artikel

Dannelse og handlekompetence

”Der findes naturligvis mange forskellige opfattelser af, hvori dannelse består. Med lidt dyre ord kan man sige, at dannelse handler om, hvad det vil sige at være menneske, hvori det…

Karaktertræk
Artikel

Innovation

Fantasi, kreativitet, innovation og entreprenørskab anvendes ofte i stærkt overlappende betydninger (se f.eks. Robinson 2001). Fantasi og kreativitet ses ofte som noget, der fortrinsvis handler om at få og bearbejde…

Karaktertræk
Artikel

Originalitet

Originalitet stammer fra latin originem, som betyder oprindelse og henviser dermed til noget, der er oprindeligt og derfor aldrig før oplevet, imiteret eller kopieret. I almindelig sprogbrug er en original…

Karaktertræk
Artikel

Personlighedstræk

Hvis du filmer dit barn, når det er 5 år gammelt og genser videoen, når barnet fylder 30, vil mange have svært ved at forstå, at det skulle være den…

Karaktertræk
Artikel

Motivation

Når elever oplever succes i skolen, har vi at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt. HVAD ER MOTIVATION? Motivation er et begreb,…

Karaktertræk
Artikel

Individuelle styrker

Individuelle styrker refererer inden for Positiv Psykologi ofte til kendetegn ved en person, som er særligt udviklede, særligt positivt fremtrædende, eller særligt perspektivrige at udnytte, fordi de angiver områder, hvor…

Karaktertræk
Artikel