Bliv skribent for Blivklog

 Er du vores nye skribent?

Blivklog.dk skal videreudvikles, og vi søger derfor skribenter, der har lyst til at bidrage til Danmarks største videnssite.
Har du ideer til spændende indhold af høj kvalitet og med praktisk anvendelsesmulighed, så kontakt os på [email protected]

Nedenfor kan du læse guidelines til, hvordan dit indlæg skal skrives.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Først og fremmest skal du have et indgående kendskab til grundskolen og dit bidrag skal:

  • kunne berige andre på tværs af skoler og bringe viden til en bred gruppe af lærere og lærerstuderende
  • have formidling for øje og ikke være kommercielt
  • være i overensstemmelse med retningslinjer fra UVM
  • ikke være i strid med andre forfatteres ophavsrettigheder.

Længden på opslag

Længden på opslagene varierer, alt efter emne og forfatter. Vi siger dog at et opslag minimum skal være på 3800 tegn (ca. 1 A4 side) og på maksimum 10.000 tegn (ca. 3 A4 sider). Vi regner mellemrum med, men ikke over/under-skrifter, introtekst og referencer).

Tal målgruppens sprog

Målgruppen er lærere i grundskolen og lærerstuderende. Naturligvis vil der være mange andre der også har glæde af blivklog.dk, fx pædagoger og undervisere på ungdomsuddannelserne, men den primære målgruppe er lærere i grundskolen. Det betyder at det som forfatter, er afgørende at skrive i en skolekontekst og have blik for lærernes forståelseshorisont.

Vores viden om målgruppen er noget af det vigtigste. Desto bedre vi kender vores målgruppe og kan forudse reaktioner på forskellige budskaber og tekster, desto bedre er vi grundlæggende til at kommunikere og til at få vores budskaber igennem. Derfor analyserer vi hele tiden vores brugere på blivklog.dk, lige som vi holder os opdateret med forholdene, vilkårene og tendenserne i den danske grundskole.

Skriv det vigtigste først

Du har kun ganske kort tid – måske kun sekunder – til at fange dine læseres interesse. Kom derfor straks til sagen og skriv det, der fanger læserens interesse først.

Skriv kortfattet

Teksterne skal være præcise og sørge for at formidle stoffet uden alt for meget omsvøb. Brug gode, korte og beskrivende rubrikker, underrubrikker og underoverskrifter. Brug også gode indledninger. Det gør teksten lettere at “fordøje”, og læseren finder hurtigere frem til relevant information. Undgå alt for lange tekster – man ved at brugere på nettet ”opgiver” alt for lange tekster, hvis teksten ikke er opdelt i afsnit, små overskrifter mv. Brug meget gerne punktopstillinger og andre effekter, der bryder en lang tekst.

Brug billeder i sproget

En god måde at fastholde læserens opmærksomhed på er ved at bruge billeder og situationer, som er kendte for læseren og nemme at forholde sig til. Tag udgangspunkt i læserens hverdag! Det gør det mere nærværende for læseren og er samtidig en god måde at anskueliggøre begreber eller sammenhænge, der kan være vanskelige at forklare.

Inddrag brugerne

Aktiver og inddrag meget gerne brugeren ved fx at stille relevante spørgsmål, som skaber eftertanke, og får brugeren til at tage stilling til det, du skriver. Fornemmer brugeren, at vi interesserer os for dem og deres behov, fremstår vi mere troværdige. Henvend dig til dine læsere i et direkte sprog, der får den enkelte læser til at føle, at det lige præcis er ham/hende, du taler til. Et distanceret sprog virker arrogant og fremmedgørende, og hvis det oveni er fagligt tungt, så er sandsynligheden for at vores bruger klikker videre til noget andet, meget stor.

Skriv aktivt

Bruger du mange passiver – dvs. udsagnsord, der ender på “s” – virker dit sprog mindre levende og upersonligt, og læseren får sværere ved at forholde sig til det, du skriver. Et par eksempler er “Det må formodes…” eller “Det kan anbefales…”. Det slører sproget og du distancerer dig fra læseren.

Skriv mundtligt – men korrekt

Det mundtlige sprog kan virke godt på web. Det er let og ligetil at læse for en utålmodig læser. Det betyder dog ikke, at du skal skrive præcis, som du taler, for talesproget er ofte fyldt med grammatiske fejl og afkortede sætninger. Sproget skal naturligvis leve op til normer for korrekt sprogbrug.

Skriv overskueligt

Regn ikke med, at dine læsere læser hvert et ord, du skriver. De skimmer og søger efter relevant og interessant indhold. Skab overblik for dem ved hjælp af følgende simple hjælpemidler:

  • Skriv det vigtigste først
  • Lav underoverskrifter
  • Brug opstillinger med punkttegn, tal eller bogstaver – vi fanges af dem når vi læser
  • Lav korte afsnit med ét emne per afsnit
  • Fremhæv vigtige ord
  • Brug billedtekster.

 

Faglig formidling når det er bedst

Man kan sagtens have stor ekspertise inden for ens faglige felt og samtidig ikke være i stand til at formidle ens faglige overvejelser, så andre kan forstå dem. Det gælder både, når man skriver til andre fagfolk, og når man skriver til folk helt uden for ens fagområde.

Akademisk fagsprog er uovertruffet, når man skriver afhandlinger og skriver til fagfæller, der som dig kender stofområdet godt. Men når man skriver til folk, der ikke kender dit fagområde, må du evne at formidle din faglighed og faglige viden på en måde, der forstås af modtageren. Gør du ikke det, taler du let hen over hovedet på din læser, og vigtige viden og pointer kan risikere at gå tabt.

Den faglige formidling handler om at forlade sit eget perspektiv og sætte sig i læserens sted. Det er vigtigt i al formidling, men i den faglige formidling mislykkes kommunikationen simpelthen, hvis afsenderen ikke magter at skifte perspektiv.