Artikler

Titel
Dato
Tema
Type

Mindfulness

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel mental tilstand kendetegnet af fuld tilstedeværelse…

Trivsel
Artikel

Personlighedstræk

Hvis du filmer dit barn, når det er 5 år gammelt og genser videoen, når barnet fylder 30, vil mange have svært ved at forstå, at det skulle være den…

Karaktertræk
Artikel

Motivation

Når elever oplever succes i skolen, har vi at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt. HVAD ER MOTIVATION? Motivation er et begreb,…

Karaktertræk
Artikel

Individuelle styrker

Individuelle styrker refererer inden for Positiv Psykologi ofte til kendetegn ved en person, som er særligt udviklede, særligt positivt fremtrædende, eller særligt perspektivrige at udnytte, fordi de angiver områder, hvor…

Karaktertræk
Artikel

Aktionsforskning

Aktionsforskning er en handlingsrettet forskningsmetode, der baserer sig på et aktivt samarbejde mellem praktikere og professionelle forskere. BEBGREBSDEFINITION Samarbejdet mellem forskerne og praktikerne går ud på at skabe et fælles…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Situeret læring – om hvordan elever lærer af hinanden

Denne artikel handler om hvordan du som underviser kan understøtte dine elevers læring ved at tilbyde dem flere gode læringsfællesskaber. BEGREBSDEFINITION Situeret læring rummer både et kognitivt og socialt aspekt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

‘Design Alineas
mulepose 2019’

Ordblindhed
Artikel