Artikler

Titel
Dato
Tema
Type

Undervisning af ordblinde nytter

Inspiration til læse- og staveundervisning for elever med ordblindhed For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde. At lære om bogstavernes lyde, og hvordan…

Særlige behov
Artikel

Dansk Skoleskak gør eleverne dygtigere til matematik

Skoleskak breder sig landet over. Elever på hver femte skole undervises i dag i skoleskak. Tallet stiger støt, og det er der gode grunde til. Nyere forskning viser nemlig, at systematisk…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Jeg kan godt læse, men hvad står der?

Om at læse og analysere litteratur At lære at læse er vigtigt. At lære at analysere og fortolke er (mindst) lige så vigtig, fordi når man kan læse og forstå…

Læsning
Artikel

Alle kan lære matematik

Matematikopgaver kan løses, uden at eleven forstår det hele. Hvis eleven kan genkende elementer i en matematikopgave og huske, hvordan fremgangsmåden var sidst, han løste en lignende opgave, eller hvis…

Læremidler
Artikel

Hvad siger læremidlerne om danskfaget?

Denne artikel formidler resultaterne af en undersøgelse af dansklæreres brug af didaktiske læremidler i undervisningen. I artiklen forklarer vi baggrunden for undersøgelsen og de mest markante resultater. I undersøgelsen har…

Læremidler
Artikel

Læremidler i danskfaget

Denne artikel præsenterer en syntese af et omfattende forskningsprojekt om læremidler i danskfaget gennemført i perioden 2015-2017. Undersøgelsen viser samlet, at danskfaget set gennem dets læremidler er præget af en…

Læremidler
Artikel

Skrivekompetence i et skriftbåret samfund

Artiklen indledes med en diskussion af, hvorfor der i de senere år er kommet et øget fokus på skrivning som en væsentlig læringsstrategi og middel til kommunikation. Herefter præsenteres og…

Skrivning
Artikel

Styr på dine styrker?

Vi indeholder alle sammen det, der skal til for at vi trives og vokser i vores arbejdsliv. Et af de vigtigste bidrag til dette er bevidstheden om egne og andres…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Flersprogede elever har skarpere hjerner

Forskning viser, at elever, der mestrer flere sprog er ’klogere’ end andre børn. Og den skjulte ressource skal tydeliggøres i undervisningen mener Gro Caspersen, lærer fra Svendborg og initiativtager til et projekt,…

Flersprogede elever
Artikel

Klasserummets indretning har stor betydning for elevernes adfærd

Nogle af de problemer, vi oplever i klasserummet, fx uro, kan skyldes rummets indretning. Rammerne for undervisningen har nemlig stor betydning for elevernes adfærd og for, hvordan undervisningen kan struktureres…

Fysisk læringsmiljø
Artikel