Afvisning

Dato 11/01-2011

Forfatter Hans Henrik Knoop

Betydningen af, hvorfor det er lige så vigtigt at blive afvist som anerkendt. Kunsten at sige nej.

BEGREBSDEFINITION

Afvisning betyder i sociale sammenhænge, at en persons ønske ikke tilgodeses af en eller flere andre personer. I princippet bør det være helt uproblematisk, da der i sagens natur ingen grund er til at bede om noget, hvis det på forhånd var givet, at man ville få det. Ikke desto mindre oplever mange, at afvisning i sociale sammenhænge er vanskeligt.

UDDYBENDE OM AT BLIVE AFVIST

Det kan dels skyldes, at vi biologisk er designede til at reagere stærkere på noget negativt end på noget positivt – mindst tre gange så stærkt faktisk – og dels kan det skyldes, at vi er socialiseret ind i en kultur, hvor det at blive afvist er mere eller mindre pinligt, så man derigennem vil være yderligere tilbøjelig til at forsøge at undgå det.

Imidlertid er det at blive afvist ved nærmere eftertanke nøjagtigt lige så vigtigt som det at blive anerkendt, hvis anerkendelse skal have en reel værdi. Dette er helt parallelt til sport, hvor det ikke ville være muligt at vinde, hvis ikke der var nogen, som var villige til at tabe.

UDDYBENDE OM SELV AT AFVISE: OM AT SIGE “NEJ”

Det er selvfølgelig også vigtigt selv at kunne sige nej på konstruktive måder – både for sin egen skyld og af hensyn til andre. Med forfatteren Jesper Juuls ord:

Kunsten at sige nej er at lære at afgrænse og definere sig selv uden at krænke eller såre andre. I det lange løb er det kun muligt at sige et helhjertet ja til sig selv og hinanden, hvis vi også føler os frie til at sige nej, når det er det mest autentiske svar.

Juul skriver blandt andet om, hvad han gætter på, er den første forældregeneration nogensinde, som har måttet skabe deres forældrerolle indefra – fra deres egne tanker, følelser og værdier, fordi de hverken har en kulturel eller en saglig konsensus uden for sig selv, som de kan støtte sig til eller kopiere. Samtidig skal de forsøge at skabe parforhold, som er ligeværdige og på en og samme tid båret af respekten for det enkelte menneske og fællesskabets krav om forpligtelse og samarbejde. Han tror ikke, det kan lykkes, hvis ikke man lærer sig Kunsten at sige nej.

EKSEMPLER

Sport og spil rummer mange gode eksempler på, hvad man kunne kalde “frugtbar afvisning”, fordi modstanderne i sagens natur forsøger at udkonkurrere hinanden og forhindre hinanden i at vinde. Det er imidlertid et afgørende kendetegn ved velfungerende spil og sport, at alle – også taberne – samlet set oplever at vinde ved at være med – dvs. oplever at processen er værdifuld i sig selv og bevarer ønsket om fortsat deltagelse.

REFERENCER

  • Juul, J. (2006). Kunsten at sige nej handler om at tage ansvar for sig selv – også af hensyn til andre. Apostrof.