Skolens fysiske rammer

Hvor undervisningen tidligere tog udgangspunkt i klassen som en ensartet gruppe, er der nu krav og forventninger om at tilrettelægge læringsprocesserne, så man tager hensyn til børnenes forskellige forudsætninger og behov.

Mange steder arbejder man med at skabe sammenhæng mellem de fysiske rammer og kravene om varierede undervisningsformer og læringsprocesser, der giver børnene mulighed for at arbejde selvstændigt eller i meningsfulde fællesskaber.

Læs her en række forfattere fortælle om, hvordan vi nytænker vores skoler, så de understøtter et nutidigt læringsbegreb. 

Artiklerne ligger i spalten til venstre.


Kan arkitektur skabe bedre læring? Det forsøger Asterisk TV at få svar på. I udsendelsen kan du møde lektor Malou Juelskjær fra Aarhus Universitet og arkitekt Dorte Mandrup, der begge er involveret i ombygningsprojekter af skoler.

Publiceret 8. apr 2011 • Opdateret 28. nov 2012