Feedback

- og feedforward

Feedback som et signal

Feedback er en proces, der indebærer at en vis del af et udgående "signal" fra et system sendes tilbage (tilbageføres) som indgående signal. Levende organismer er gennem hele deres tilværelse afhængige af feedback fra såvel omgivelserne (fx oplevelsen af at det er svært at finde føde) som fra deres egen organisme (fx oplevelsen af sult).  

I kommunikation mellem to personer kan det fx komme til udtryk ved, at en bestemt adfærd medfører en bestemt respons. Man skelner ofte mellem negativ feedback, der hæmmer det udgående signal, og positiv feedback, der forstærker den.

feedback

Feedback og evaluering
Et mere avanceret eksempel er evaluering i skolen, fordi evaluering jo i sig selv indebærer feedback. Hvis en pædagog eller lærer oplever evaluering som en "lettelse af obligatorisk informationsindsamling" eller måske ligefrem som en "informationsbetinget berigelse af hverdagen" vil evaluering virke positivt selvforstærkende - dvs. pædagogen/læreren vil få lyst til mere evaluering af samme slags. 

Negativ og positiv feedback

Det er vigtigt ikke at forveksle negativ og positiv feedback med negative og positive resultater. Fx kan negativ feedback til en adfærdsvanskelig elev jo sagtens have positive konsekvenser fx i form af, at elevens adfærd bevæger sig i en positiv retning. 

På samme måde kan positiv feedback til en kriminel have åbenlyst negative konsekvenser ved at opmuntre den kriminelle til at fortsætte ad samme spor.

Men selvfølgelig kan der også være sammenfald mellem feedback-type og -konsekvenser. Hvis et barn fx oplever dét at lære som behageligt, vil "behaget" virke som positiv forstærkende feedback, hvilket typisk er ønskeligt/positivt. Hvis et barn omvendt oplever det ubehageligt at lære, vil ubehaget virke som negativ feedback og bidrage til en uønsket tilstand.


Feedforward

Feedforward er en proces, der indebærer, at aktuelle ressourcer og indsigter anvendes målrettet i forhold til fremtiden. Feedback er uundværlig, men har i sagens natur den begrænsning, at den er rettet mod fortiden: Feedback er en slags besked om noget, der allerede er sket.

Og da man som bekendt ikke kan ændre ret meget på fortiden, (selv ikke ved at sminke den), ligger menneskers mulighed for at gøre noget i fremtiden.

Publiceret 11. jan 2011 • Opdateret 3. feb 2011

Kommentar(er)

 • Sussi Mouritsen10. nov 2012

  Hej
  Er Feedforward udelukkende en mekanisme i ens eget system, eller kan man modtage feedforward fra en udefrakommende person.
  VH Sussi

 • Jesper Ingerslev13. nov 2012

  Hej Sussi
  Jeg har vendt den med Frans Ørsted Andersen, der er tilknyttet her som ekstern forsker. Han svarer at: Jeg vil mene, at man godt kan modtage feedforward fra en udefrakommende person, men anlægger man et rent systemteoretisk perspektiv, fx som Luhman gør det, kan en udefrakommende person alene skabe en "forstyrrelse", sådan som jeg ser det.
  De bedste hilsner
  Jesper Ingerslev (Red.)

 •  
 

Kommenter denne side: