Cooperative Learning

Når man som lærer arbejder med Cooperate Learning, kan det foregå på et utal af måder. Kigger man ind i en række klasseværelser på en skole, hvor der arbejdes med Cooperative Learning, vil man sandsynligvis hvert sted se noget forskelligt (Kagan & Stenlev, 2006).

I den ene klasse sidder eleverne i grupper og fremlægger noget for hinanden, i det næste står de i grupper ude i hjørnerne og diskuterer og gestikulerer, i det tredje sidder de i grupper med et sæt arbejdskort, i det fjerde sidder de dybt koncentrerede og tager notater enkeltvis og i det femte står de parvis ude på gulvet og interviewer hinanden.

I alle klasseværelser går læreren omkring og lytter til sine elever, som er aktive, stiller spørgsmål til hinanden, argumenterer og løser problemer.

Eleverne samarbejder og er aktive
Cooperative Learning (CL) er en overordnet betegnelse for undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring. Et konsekvent princip i CL er, at det er elevernes aktive læringsarbejde, der udgør læreprocesserne, og hver eneste elev skal inddrages i disse læreprocesser.

Filmen viser Cooperative Learning (CL) i praksis og skildrer en konkret struktur anvendt i engelskundervisningen i en 9. klasse på en almindelig dansk folkeskole. Produceret af Filmkompagniet.


Alle elever i dialog
Når der arbejdes med CL er alle elever i dialog, får sparring og feedback – ikke kun fra læreren – men også fra hinanden. Derved får eleverne formuleret sig frem til deres forståelse af stoffet.

Fundamentet for CL er at undervisningen organiseres på en måde, så strukturen giver mulighed for, at alle elever kommer i dialog med andre og med stoffet. Strukturerne skal sikre, at alle elever engageres aktivt i læreprocesserne samtidig.

Strukturerne
En struktur er en måde at organisere undervisningen på. Samme struktur kan derfor anvendes med vidt forskelligt indhold.

Hver struktur består af en række trin, som hver definerer elevernes bearbejdning af stoffet. Det kan fx være gennem diskussion, analyse, problemløsning eller idéudveksling.


Øvelse: Par - sammenligning

Et eksempel på en simpel struktur er ”Par – sammenligning”, som foregår i grupper af fire elever. Eleverne sidder organiseret i grupper bestående af to par.

1.    Læreren stiller en opgave
2. Individuel tænketid til opgaven, hvor eleven overvejer egne løsningsforslag og tager notater
3. Dialog med sidemanden, hvor de diskuterer deres overvejelser og arbejder sammen hen imod et fælles løsningsforslag
4. Det fælles løsningsforslag præsenteres for og diskuteres med det andet par i teamet

 

Øvelse: Duetlæsning

Hvis du som lærer har brug for afveksling i læsningen i klassen kan du prøve det Kagan og Stenlev kalder duetlæsning. Den egner sig især til dansk på de mindre klassetrin.

Forberedelse: Alle elever har samme tekst, forberedt af læreren, hvor hver linje er markeret A, B eller AB.

1.    Del eleverne op to og to
2. I hvert par vælges en elev A og en elev B
3. I par læser eleverne hver især de linjer, der er markeret med deres bogstav. Linjer markeret med AB læses i kor af begge elever
Variationer:
Lad eleverne rejse sig, når de læser deres linjer. Det giver højt humør.

Eller lad evt. alle A’erne i klassen læse op samtidig osv.

Øvelse: Ekspertpuslespil

Denne øvelse er god når eleverne skal bearbejde store mængder af stof eller når mange forskellige opgaver indgår i et forløb.

1.Læreren uddeler fire forskellige tekster/opgaver, så alle medlemmer i et team har forskellige tekster /opgaver
2.teammedlemmerne mødes i ”ekspert-teams” med medlemmer fra andre teams, der har samme materiale
3.I ekspertteams arbejder alle medlemmer sammen om at tilegne sig viden eller løse opgaver
4.    Medlemmerne hjælper hinanden med at forberede præsentationer af stoffet
5.    Alle vender tilbage til deres oprindelige team, hvor de præsenterer deres nye viden
6.   Eleverne arbejder videre på basis af deres nye fælles viden

Ekspertpuslespillet giver eleverne mulighed for at få overblik over en stor mængde stof på forholdsvis kort tid. Det faglige udbytte er højt fordi eleverne både skal tilegne sig nyt stof, strukturere det og formidle det til andre.

Øvelse: Huskesedler

1.     Klassen opdeles i grupper af fire. Læreren uddeler et antal sedler (eller eleverne producerer dem selv) med stofområder eller begreber, der skal repeteres
2. Sedlerne placeres synligt på bordet, og hver elev sætter navn på dem de kan forklare
3. Sedler med alle fire navne i gruppen lægges i bunken ”det-kan-vi” med det samme
4. Nu vælger en elev en seddel fra bunken, som hun ikke kan forklare
5.    De elever, der har markeret med sit eget navn på sedlen forklarer hvad de ved om stoffet/begrebet
6. Når alle har forstået stoffet/begrebet skriver de også deres navne på sedlen og lægger den i bunken ”det-kan-vi”.
7. Øvelsen fortsætter indtil alle sedler ligger i ”det-kan-vi” bunken

Alle øvelser er hentet fra bogen Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Forlag: Malling Beck.

Der findens mange flere øvelser i bogen.

Denne film viser CL i praksis og skildrer en konkret struktur anvendt i engelskundervisningen i en 9. klasse på en almindelig dansk folkeskole. Produceret af Filmkompagniet.


Publiceret 31. jan 2011 • Opdateret 28. sep 2015

Kommentar(er)

     
 

Kommenter denne side: