Skoleskak i undervisningen

Skak kan gøre matematikundervisningen sjovere, og der er god dokumentation for, at elever, der spiller skoleskak, får en bedre talforståelse.

Skoleskak er godt for elevernes læring

Spil i undervisningen kan være en god måde at gøre det spændende for eleverne at lære. Det er motiverende at spille med andre og forsøge at vinde over dem. Og spil er en udpræget elevaktiverende undervisningsform. Skak i undervisningen kan støtte eleverne i at forbedre deres faglige færdigheder.

Flere undersøgelser fra USA, Canada og Tyskland viser, at elever, der spiller skoleskak, lærer markant bedre end andre elever. Det gælder både færdigheder i matematik, læsning, evnen til at koncentrere sig og sociale færdigheder. Andre studier har vist, at skoleskak også kan styrke elevernes kreativitet og kritiske tænkning.
børn spiller skak
SKAK+MAT©, udviklet af Dansk Skoleskak


Kigger man mod den skandinaviske forskning, så viser den, at børns evne til at lære, blandt andet hænger sammen med arbejdshukommelsen. Og arbejdshukommelsen kan trænes. Hjerneforsker Keld Fredens nævner bl.a. skoleskak som et velegnet redskab til at træne arbejdshukommelsen, da man ved hjælp af scanninger kan se, at hjernen arbejder i de områder, der har med arbejdshukommelse at gøre, når man spiller skak. 

Årsagerne til skaks positive effekter er blandt andet de mange udfordringer, der hele tiden veksler. Derudover bevirker den umiddelbare feedback (vinder/taber brikker) at konkurrenceelementet ansporer eleven til at engagere sig.

En mere udførlig gennemgang om skakkens positive effekter kan læses i "The Benefits of Chess in Education - A Collection of Studies and Papers on Chess and Education".

Skak i matematikundervisningen

Skoleskak kan forbedre elevernes færdigheder i matematik. Det kan forbedre vores forståelse af tal og størrelser og ikke mindst evnen til at løse matematiske problemstillinger. Ved at bruge skoleskak i matematikundervisningen, træner vi elevernes matematiske evner gennem konkrete fysiske og visuelle stimuli. Og dette i et fag, der overvejende bruger abstrakte symboler, som kan være svært for mange elever at forholde sig til og se relevansen med. På den måde kan skak være med til at skabe forbindelse mellem det konkrete og det abstrakte.

Kom i gang med skak

For at komme i gang med at bruge skak i undervisningen, skal du bare vide, hvordan brikkerne flytter sig. På www.skakskolen.dk er alle skakregler grundigt gennemgået med materialer til download, som alle indeholder regler og øvelser, der både kan bruges af lærere og elever.

Mangler du skakspil? Se om der ikke skulle være nogle skakspil på skolen eller i SFO’en, som du kan låne. Eller spørg dine elever, om de ligger inde med nogle skakspil derhjemme, de ikke bruger. Ellers kan helt almindelige begynderskakspil fås til omkring hundrede kroner. Og små rejseskakspil kan fås til under 50 kroner. 

På nettet findes et stort udvalg i alle prisklasser.

Øvelser til matematikundervisningen

Øvelse 1 - tæl med skak
I denne øvelse skal eleverne tælle. Samtidig øver de sig i, hvordan brikkerne rykker. Download eksempel på øvelser her.
Billede til skakøvelse_1
SKAK+MAT©, udviklet af Dansk Skoleskak
Øvelse 2 - Problemløsning med skak
Her skal eleverne løse en opgave, hvor de både skal kende brikkernes bevægelser, overskue et stort bræt og tænke flere træk frem. Download eksempel på øvelser her.
Skakøvelse_2
SKAK+MAT©, udviklet af Dansk Skoleskak

Referencer

"Lærere kan lære af ny hjerneforskning" (Folkeskolen 13.12.2011) - Lokaliseret 7.2.2012 på world wide web

McDonald, Patrick S. (red.). "The Benefits of Chess in Education - A Collection of Studies and Papers on Chess and Education". Lokaliseret 7..2.2012 på

"Skoleskak som forebyggende specialundervisning" (2011). Dansk Skoleskak.

www.skoleskak.dk/dokumentation - Dansk Skoleskaks website medforskningsoversigt ang. brug af skak i skolen.

SKAK+MAT©, udviklet af Dansk Skoleskak af Lars Hansen og Mads Jacobsen i 2010

Publiceret 7. feb 2012 • Opdateret 7. apr 2016

Kommentar(er)

     
 

Kommenter denne side: