Metoder til undervisning

Undervisningsmetode er den måde, undervisningen tilrettelægges og organiseres på. Både arbejdsform og undervisningsform indgår i begrebet undervisningsmetode, og overvejelserne om midler og metoder i klasseværelset er selvsagt meget væsentlige.

Metoden kan have forskellig karakter, helt afhængig af hvilket stof der er tale om, elevernes forudsætninger og ikke mindst lærerens evner og træning.

forskellige undervisningsmetoder
Publiceret 11. jan 2011 • Opdateret 13. nov 2012

Kommentar(er)

     
 

Kommenter denne side: