• Fokus på ordforråd i alle sprogfag

  Danskere tror typisk, at de er gode til at begå sig på engelsk. Men forskning i elevers ordforråd viser, at de ofte mangler et ordforråd til at udtrykke sig præcist...

  Sprogtilegnelse
 • Spansk i grundskolen – sådan griber du det an

  Spansk er kommet på skoleskemaet som 3-årigt valgfag i 7.-9. klasse – foreløbig som forsøgsordning. Men hvordan griber du det an, når du ikke har erfaring med at undervise i...

  Sprogtilegnelse
 • Turbo- og intensive læringsforløb

  Turbo- og intensive læringsforløb er ofte målrettet elever i læringsvanskeligheder. I denne artikel bliver du klogere på, hvad intensive læringsforløb er, hvilken effekt de har og hvordan arbejdet med elevens...

  Inklusion, mediering og differentiering
 • Bevidst målrettet træning

  Om at fremme et udviklende mindset frem for et fastlåst mindset Bevidst målrettet træning er en kendt praksis blandt eksempelvis professionelle musikere og sportsudøver, og metoden kan også være inspirerende i forhold...

  Læringsteorier og -metoder
 • Tips til flips

  Her får du 8 konkrete tips til, hvordan du laver video til din undervisning. 1. ONE TAKE Det skal ikke tage lang tid at optage en video til sin undervisning. Men...

  Flipped learning
 • Eleven som forsker

  Med tilgangen ”eleven som forsker” vil vi udvide handlefeltet for elevinddragelse i skoleudviklingsarbejder. Vi ønsker at vise, hvordan skolens ledere og lærere i praksis giver eleverne indflydelse på forhold i eget...

  Pædagogiske tilgange
 • Brug billedbøger i engelsk

  Når undervisningen i engelsk er rykket ned til 1. klasse, er det vigtigt, at eleverne lærer gennem leg og fortællinger, og at de hurtigt får succesoplevelser med det nye sprog....

  Sprogtilegnelse

Nye artikler

Månedens tema

Læsning

Månedens tema Læsning
af Stine Honoré

I hele juni sætter vi med månedens tema endnu engang fokus på læsning. Der er kommet mange nye titler til siden sidst, og dem vil vi gerne dele med dig.

Læsning er mange ting. Det er nøglen til ny viden, og det er vejen til gode læseoplevelser og historier, der åbner vores verden op.

Læsning er mange ting. Det er nøglen til ny viden, og det er vejen til gode læseoplevelser og historier, der åbner vores verden op. Som overrasker, forundrer og fascinerer. Historier, vi kan spejle os i.

Artiklerne om læsning spænder bredt. Du kan for eksempel læse om indsatsen på Skolen ved Bülowsvej, som på bare et år formåede at løfte antallet af sikre og hurtige læsere fra 12 procent til 72 procent. Du kan også læse om, hvordan oplæsning i indskolingen bidrager til fællesskabet, og endelig får du indsigt i den nyeste viden om danske børns læsevaner.

Rigtig god læselyst!

Læsning

Titel
Dato
Tema
Type

Struktureret læsetræning skaber stærke læsere

På Skolen ved Bülowsvej er over 90% af eleverne i 1. klasse hurtige og sikre læsere. De øvrige er sikre, men endnu ikke hurtige. De gode resultater er et resultat…

Læsning
Artikel

Læs op for oplevelsens og fællesskabets skyld

Oplæsning af skønlitteratur skal ikke kun handle om dialogisk oplæsning og sproglig opmærksomhed. Læs op, fordi det bidrager aktivt til børns forståelse for hinanden, og fordi litteraturen åbner øjne og…

Læsning
Artikel

Børns læsevaner og læsefærdigheder

Hvordan står det egentlig til? Læsning åbner vores blik for verden, andre mennesker og os selv. Med gode læsefærdigheder kan vi både dygtiggøre os og få læseoplevelser. Men færdigheder kommer ikke af sig…

Læsning
Artikel

Vent med stillelæsningen

Mange skoler har indført læsebånd, hvor eleverne sidder og læser for sig selv. Men stillelæsning stiller store krav til både afkodning og forestillingsevne. Og i de yngste klasser bør stillelæsning…

Læsning
Artikel

Læseheste og forfatterspirer

De svage elever er ofte i fokus, når det gælder læsning. Men faren er, at dem, der virkelig brænder for at læse, bliver overset. Det gør de noget ved i…

Læsning
Artikel

Jeg kan godt læse, men hvad står der?

Om at læse og analysere litteratur At lære at læse er vigtigt. At lære at analysere og fortolke er (mindst) lige så vigtig, fordi når man kan læse og forstå…

Læsning
Artikel

Boller, varm kakao – og en mand uden hoved

Hver mandag efter sidste time mødes Læsehyggeklubben i skolebiblioteket på Rougsøskolen i Østjylland for at høre historier. Og her er plads til både stærke læsere og dem, der har svært…

Læsning
Artikel

Zlatan sparkede døren ind for mange nye læsere

Lad overdommeren blive hjemme. Sådan lyder opfordringen fra Merete Flensted Laustsen, når det gælder om at sprede læseglæde blandt børn og unge. ”Tidligere mente mange, at bøger til børn og…

Læsning
Artikel

Kom godt i gang med læsebåndet

De fleste skoler arbejder med en eller anden form for læsebånd. Men det er ikke nok kun at lade eleverne læse selvstændigt, hvis deres læsefærdigheder skal udvikles bedst muligt. Få…

Læsning
Artikel

Flere læser bedre

Det går fremad med læsekompetencerne i skolerne. Men læsebåndet er ikke et mirakelmiddel i sig selv, og Danmark er endnu ikke i mål med at gøre alle børn til gode…

Læsning
Artikel

Velkommen i første

Det er første skoledag i første klasse, og som du står oppe ved tavlen, kan du sagtens mærke de 25 elevers forventningsfulde blik, der hviler på dig. Hvad du også…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel

Faglig læsning

Få konkrete eksempler til hvordan du i dit lærerteam kan samarbejde om at lære eleverne at læse fagtekster. LÆRERNES FORSKELLIGE ROLLER Baggrunden for vores fokus på faglig læsning er en…

Læsning
Artikel