• Børns læsevaner og læsefærdigheder

  Hvordan står det egentlig til? Læsning åbner vores blik for verden, andre mennesker og os selv. Med gode læsefærdigheder kan vi både dygtiggøre os og få læseoplevelser. Men færdigheder kommer ikke af sig...

  Læsning
 • Læs op for oplevelsens og fællesskabets skyld

  Oplæsning af skønlitteratur skal ikke kun handle om dialogisk oplæsning og sproglig opmærksomhed. Læs op, fordi det bidrager aktivt til børns forståelse for hinanden, og fordi litteraturen åbner øjne og...

  Læsning
 • Sådan sikrer du en god prøve i engelsk

  Har du elever, der er nervøse for prøven i engelsk? Elever, der er usikre på, om de kan tale i fem minutter uden afbrydelse? Eller har du måske elever, der...

  Læringsteorier og -metoder
 • Fysisk aktivitet og læring

  Jeg møder ofte spørgsmål og nogle gange decideret skepsis omkring sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Men lad mig slå det fast med det samme. Der ER en dokumenteret sammenhæng...

  Aktiv undervisning
 • Inddrag elevernes perspektiv

  Elevperspektiver – hvorfor, hvad og hvordan? Inddrag elevernes perspektiv. Giv dem indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv. Det lyder som gode og relevante intentioner. Men hvad er elevperspektiver egentlig,...

  Pædagogiske tilgange
 • Gør dine elever til strategiske sprogbrugere

  Der er en forventning om, at elever i alle sprogfag arbejder med kommunikations- og sproglæringsstrategier og derigennem forholder sig til deres egne kommunikative evner og deres egen sprogtilegnelsesproces. Artiklen ser...

  Læringsteorier og -metoder

Nye artikler

Månedens tema

Aktiv undervisning

Månedens tema Aktiv undervisning
af Amanda Bøjgaard Sand

Bevægelse i skolen er vigtig. Og mange mener, at bevægelse skal integreres på en måde, så det bliver en meningsfuld del af undervisningen i det enkelte fag.

Bevægelse i skolen er vigtig. Og mange mener, at bevægelse skal integreres på en måde, så det bliver en meningsfuld del af undervisningen i det enkelte fag.

I artiklen Fysisk aktivitet og læring understreger Jesper von Seelen vigtigheden af fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, og han giver idéer til, hvordan du inddrager aktive elementer i din undervisning.

Mette og Marie Brouw fokuserer i artiklen Bevægelse fremmer læring også på, at bevægelse bør spille en rolle i løbet af skoledagen. Og så opridser de fordelene ved bevægelse i forhold til trivsel generelt.

I to artikler om Cooperative Laerning bliver du både præsenteret for de grundlæggende tanker bag læringskonceptet, og du får nogle helt konkrete øvelser, så dine elever kan komme op af stolene.

Læs løs, og få bevægelsesinspiration til din egen undervisning!

Aktiv undervisning

Titel
Dato
Tema
Type

Fysisk aktivitet og læring

Jeg møder ofte spørgsmål og nogle gange decideret skepsis omkring sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Men lad mig slå det fast med det samme. Der ER en dokumenteret sammenhæng…

Aktiv undervisning
Artikel

Få meningsfuld bevægelse ind i din undervisning

Oplever du også, at det er svært at finde på aktiviteter, der giver bevægelse i undervisningen? Få inspiration til en enkel metode, der sikrer jer meningsfuld bevægelse, uanset fag. Inden…

Aktiv undervisning
Artikel

Bevægelse fremmer læring

Bevægelse i elevernes dagligdag styrker deres sociale kompetencer, trivsel, sundhed og motivation. Bevægelse og leg kan være med til at forbedre den mentale sundhed hos barnet samt medvirke til at…

Aktiv undervisning
Artikel

Hvad er Cooperative learning?

Cooperative Learning er et af de undervisningskoncepter, der har vundet stort indpas i den danske grundskole i de senere år. Læs om metoden her og bliv klogere på, hvad det…

Aktiv undervisning
Artikel