• Dansk Skoleskak gør eleverne dygtigere til matematik

  Skoleskak breder sig landet over. Elever på hver femte skole undervises i dag i skoleskak. Tallet stiger støt, og det er der gode grunde til. Nyere forskning viser nemlig, at systematisk...

  Spil og leg i undervisningen
 • Undervisning af ordblinde nytter

  Inspiration til læse- og staveundervisning for elever med ordblindhed For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde. At lære om bogstavernes lyde, og hvordan...

  Særlige behov
 • Jeg kan godt læse, men hvad står der?

  Om at læse og analysere litteratur At lære at læse er vigtigt. At lære at analysere og fortolke er (mindst) lige så vigtig, fordi når man kan læse og forstå...

  Læsning
 • Alle kan lære matematik

  Matematikopgaver kan løses, uden at eleven forstår det hele. Hvis eleven kan genkende elementer i en matematikopgave og huske, hvordan fremgangsmåden var sidst, han løste en lignende opgave, eller hvis...

  Læremidler
 • Hvad siger læremidlerne om danskfaget?

  Denne artikel formidler resultaterne af en undersøgelse af dansklæreres brug af didaktiske læremidler i undervisningen. I artiklen forklarer vi baggrunden for undersøgelsen og de mest markante resultater. I undersøgelsen har...

  Læremidler
 • Læremidler i danskfaget

  Denne artikel præsenterer en syntese af et omfattende forskningsprojekt om læremidler i danskfaget gennemført i perioden 2015-2017. Undersøgelsen viser samlet, at danskfaget set gennem dets læremidler er præget af en...

  Læremidler

Nye artikler

Månedens tema

De fysiske læringsmiljøer

Månedens tema De fysiske læringsmiljøer
af Amanda Bøjgaard Sand

I hele februar er månedens tema skolens fysiske læringsmiljøer. I en række artikler bliver du klogere på, hvordan indretning og arkitektur påvirker elevers adfærd, fordrer ro og trivsel og i det hele taget fremmer det pædagogiske arbejde.

I en række artikler bliver du klogere på, hvordan indretning og arkitektur påvirker elevers adfærd, fordrer ro og trivsel og i det hele taget fremmer det pædagogiske arbejde.

I to artikler om nudging giver designeren Sussie Lerche nogle meget håndgribelige ideer til, hvordan du opnår et roligt læringsmiljø ved at indrette klasserummet efter bestemte principper, der er enkle og budget-venlige. I artiklerne får du indsigt i, hvordan en førsteklasse på Frederiksberg har haft succes med deres indretningsprojekt.

Du kan også læse om tre norske skoler, der aktivt inddrager skolebygningens arkitektoniske elementer i naturfagsundervisningen. Og om, hvordan indretning og pædagogik kan spille sammen og gå op i en højere enhed.

Der er masser af inspiration at hente – god læselyst!

De fysiske læringsmiljøer

Titel
Dato
Tema
Type

Klasserummets indretning har stor betydning for elevernes adfærd

Nogle af de problemer, vi oplever i klasserummet, fx uro, kan skyldes rummets indretning. Rammerne for undervisningen har nemlig stor betydning for elevernes adfærd og for, hvordan undervisningen kan struktureres…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Skab et roligt arbejdsmiljø med nudging

Et roligt arbejdsmiljø i klassen hænger meget sammen med, hvordan rummet inviterer børnene til at bevæge sig og agere. Tre simple greb af typen nudgning har givet gode resultater i…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Naturfag i skolegården og i arkitekturen

Nogle skoler udnytter bevidst fællesarealerne ude og inde som inspiration i naturfag og matematik. I denne artikel præsenterer vi nogle eksempler på utraditionelle objekter, som kan indgå i en ”naturfagspark”…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Udeskolens didaktik

Udeskolen rummer store muligheder for læring. Karen Barfod samler her grundtanker om udeskolens didaktik. Artiklen er hentet fra udeskole.dk FOLKESKOLENS MANGE MÅL Oftest vil der være flere mål i en…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Fremtidens skolearkitektur – seks designgreb

Danmark investerer store summer i skoleombygninger, skolerenoveringer og opførelser af helt nye skoler. I dette opslag giver forfatteren et bud på, hvordan skoler kan arbejde med de fysiske rammer. Hans…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Fleksibel indretning og brug af skolens rum

Arbejdet med forskningsprojektet Arkitektur, pædagogik og sundhed (APOS) har tydeliggjort, at skolen stadig befinder sig i et vadested imellem tidligere tiders mere traditionelle undervisningstænkning og en mere mangfoldig og differentieret…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Læringsaktiviteter og de fysiske rum

Mange folkeskoler er gennem de sidste 10 år blevet om- eller nybygget og mange skolerenoveringer er på vej. Men det kan gøres på mange måder. Skolens organisering, udformning og pædagogiske…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Læring og skolens fysiske rammer

Når man taler om sammenhænge mellem læring og den materialitet som skaber det fysiske læringsrum, anvendes der ofte flere betegnelser – eksempelvis arkitektur, fysiske omgivelser/faciliteter, artefakter eller fysiske rammer. Alle…

Fysisk læringsmiljø
Artikel