• Hvad er flow?

  – og lærer vi mere, når vi er i flow? Flow er et centralt begreb i den positive psykologi, men bruges bredt i mange sammenhænge, fx inden for idrætten, musikken...

  Læringsteorier og -metoder
 • ”Hvorfor beskæftige sig med lærebøger, når fremtiden er digital?”

  Sådan spørger forskningsleder for Cambridge Assessment Group, Tim Oates, og giver selv et svar. Han mener, at papirbogens død er betydelig overdrevet, og han understreger, at lærebogen har en vigtig...

  Læremidler
 • Elevens motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller

  Elever skal have lyst til at lære noget. Men deres motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver...

  Læringsteorier og -metoder
 • Skab en skriveundervisning, som får alle med

  Hvad skal der til for at motivere dine elever til at skrive? Hvordan får du alle elever med? Det er spørgsmål, som pædagogisk konsulent Lena Bülow-Olsen ofte får, når hun...

  Skrivning
 • Det skal være trygt at fejle

  På Østerbyskolen i Vejen laver lærerne med vilje fejl for at være gode rollemodeller for eleverne. Målet er at skabe en sund fejlkultur i matematik og vise, at vejen hen...

  #VILDMEDMATEMATIK

Spot på

#VILMEDMATEMATIK
Den digitale skole

Nyeste artikler

Månedens tema

Sociale relationer

Månedens tema Sociale relationer
af Stine Honore

Forskning peger på, at evnen til at danne gode følelsesmæssige relationer med eleverne, er en af de væsentligste kompetencer i skolen i dag. At kunne etablere et varmt bånd til eleverne og bidrage til at styrke deres sociale kompetencer, er nogle af de temaer, der går igen. Men for mange børn er netop det, at danne relationer og indgå i sociale sammenhænge en stor udfordring.

Læs med og få indblik i begreber som sociale relationer, relationskompetence, mentalisering og menneskelig adfærd.

Rigtig god læselyst!

Sociale relationer

Titel
Dato
Tema
Type

Relationskompetence og ICDP

Relationskompetence er evnen til at etablere en god følelsesmæssig relation med de mennesker, vi arbejder med. ICDP er en metode, der netop arbejder med at udvikle relationskompetencen hos os voksne, og…

Sociale relationer
Artikel

Inspiration fra New York – udforskende læreprocesser

Paula Rogovin har været lærer på Manhattan New School i New York i 35 år. Hun omsætter John Deweys “learning by doing”-teorier om erfaringsdannelse og tænkning til konkret skolepraksis, og…

Sociale relationer
Artikel

Mentalisering

Forskning peger på, at relationskompetence er en af de mest væsentlige kernekompetencer i det pædagogiske felt . At kunne etablere et varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret…

Sociale relationer
Artikel

ICDP – på barnets præmisser

ICDP er et træningsprogram der kan udvikle pædagogisk relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de…

Sociale relationer
Artikel

Viden om social interaktion og påvirkning

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste indsigter vedr., hvordan mennesker interagerer og påvirker hinanden. Oversigten er bearbejdet efter Atkinson et al. (1993). SOCIAL INTERAKTION OG PÅVIRKNING Selvom…

Sociale relationer
Artikel

Viden om tænkning og følelser i sociale sammenhænge

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste indsigter vedrørende hvordan mennesker tænker og føler om hinanden. Oversigten er bearbejdet efter Atkinson et al. (2000). HVAD ER SOCIALPSYKOLOGI? Socialpsykologi…

Sociale relationer
Artikel

Sociale relationer

Hvis du vil give dine elever et bedre læringsmiljø, er der god mening i at sætte fokus på de sociale relationer. Læs mere om sociale relationer her – og fordyb…

Sociale relationer
Artikel

Ansvarlighed

Ansvarlighed kan reguleres ved lov, men ansvarlighed kommer indefra og er en af grundstenene i sociale relationer. DEFINITION Man kan skelne mellem formel ansvarlighed (i forhold til skrevne love/jura) og…

Sociale relationer
Artikel

Afvisning

Betydningen af, hvorfor det er lige så vigtigt at blive afvist som anerkendt. Kunsten at sige nej. BEGREBSDEFINITION Afvisning betyder i sociale sammenhænge, at en persons ønske ikke tilgodeses af…

Sociale relationer
Artikel