• Gør dine elever til strategiske sprogbrugere

  Der er en forventning om, at elever i alle sprogfag arbejder med kommunikations- og sproglæringsstrategier og derigennem forholder sig til deres egne kommunikative evner og deres egen sprogtilegnelsesproces. Artiklen ser...

  Læringsteorier og -metoder
 • Inddrag elevernes perspektiv

  Elevperspektiver – hvorfor, hvad og hvordan? Inddrag elevernes perspektiv. Giv dem indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv. Det lyder som gode og relevante intentioner. Men hvad er elevperspektiver egentlig,...

  Pædagogiske tilgange
 • Vent med stillelæsningen

  Mange skoler har indført læsebånd, hvor eleverne sidder og læser for sig selv. Men stillelæsning stiller store krav til både afkodning og forestillingsevne. Og i de yngste klasser bør stillelæsning...

  Læsning
 • Læseheste og forfatterspirer

  De svage elever er ofte i fokus, når det gælder læsning. Men faren er, at dem, der virkelig brænder for at læse, bliver overset. Det gør de noget ved i...

  Læsning
 • Undervisning af ordblinde nytter

  Inspiration til læse- og staveundervisning for ordblinde For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde. At lære om bogstavernes lyde, og hvordan de kan sættes...

  Særlige behov
 • Dansk Skoleskak gør eleverne dygtigere til matematik

  Skoleskak breder sig landet over. Elever på hver femte skole undervises i dag i skoleskak. Tallet stiger støt, og det er der gode grunde til. Nyere forskning viser nemlig, at systematisk...

  Spil og leg i undervisningen

Nye artikler

Månedens tema

Særlige behov

Månedens tema Særlige behov
af Amanda Bøjgaard Sand

I marts fokuserer vi med månedens tema på de elever, der har særlige behov i skolen. Definitionen af ‘særlige behov’ spænder bredt, og hos os finder du både artikler om elever med ADHD, elever, der er særligt sensitive, elever med høj begavelse og elever, der er ordblinde.

Definitionen af ‘særlige behov’ spænder bredt, og hos os finder du både artikler om elever med ADHD, elever, der er særligt sensitive, elever med høj begavelse og elever, der er ordblinde.

Du kan blive klogere på de ”kloge” i to artikler, der både giver dig redskaber til at opdage de højt begavede elever samt viden om, hvilke rammer og udfordringer, denne børnegruppe har brug for.

I en række artikler om ordblindhed, får du både Carls historie og nogle helt konkrete forslag til din undervisning af ordblinde elever. I artiklerne om ADHD får du baggrundsviden om diagnosen, og du får inspiration til, hvordan du arbejder med de fordomme, som mange af os har om ADHD.

Bliv inspireret til din egen undervisning af elever med særlige behov.

God læselyst!

Særlige behov

Titel
Dato
Tema
Type

Undervisning af ordblinde nytter

Inspiration til læse- og staveundervisning for ordblinde For de fleste elever er skolestarten og dermed også læseindlæringen forbundet med stor glæde. At lære om bogstavernes lyde, og hvordan de kan sættes…

Særlige behov
Artikel

Brug Ordblindetesten med omtanke

I begyndelsen af 2015 lancerede Undervisningsministeriet Ordblindetesten, der blev stillet frit til rådighed for alle skoler i Danmark. Rigtig mange har taget testen til sig og anvender den til diagnosticering…

Særlige behov
Artikel

Da Carl fik en livline

I en helt almindelig dansk skoleklasse gemmer der sig ofte to ordblinde børn. De bliver typisk opdaget for sent, og mange får alt for lidt hjælp. Det laver to entusiastiske…

Særlige behov
Artikel

Tre myter om ADHD

Det kan af og til være snublende nemt at spotte symptomer på ADHD hos børn og unge. Den svære pædagogiske opgave opstår, når man skal øve sig i at gøre…

Særlige behov
Artikel

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret

Findes der børn der er særligt sensitive? Hvordan kan fagfolk og forældre støtte de sensitive børn i en sund udvikling? Nej og Ja. Selvfølgelig findes der børn der er sensitive,…

Særlige behov
Artikel

Sådan spotter du højt begavede børn

Med skolereformen skal alle børn udvikle deres potentialer mest muligt – også de højt begavede. Bliver de højt begavede børn ikke udfordret, kan de fremstå som dovne, besværlige eller indadvendte…

Særlige behov
Artikel

Bliv klogere på de “kloge”

Igennem de sidste 10 år er politikere, skoleledere, PPR’er, psykologer, lærere og forældre blevet mere bevidste om, at høj begavelse både rummer en række styrker og udfordringer – for barnet…

Særlige behov
Artikel

ADHD og inklusion

ADHD er blevet et begreb, vi alle bruger og mange kender en person med ADHD-diagnosen. Men hvad er ADHD egentlig? I denne artikel vil vi give en kort introduktion til…

Særlige behov
Artikel